🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kohorsz
következő 🡲

kohorsz (lat. cohors, 'zászlóalj'): a római császári hadseregben a légió kisebb egysége (tizede). - Az ÚSz-ben említett ~ok mind a prov-k csapataiból álló kisegítő alakulatokhoz tartoztak, nem a róm. polgárok alkotta légiók részei voltak, mert a júdeai helytartó csak a segédcsapatok fölött rendelkezett. A zsidók mentesültek a róm. katonai szolgálat alól, ezért a júdeai helytartó alá tartozó ~ok katonái Palesztina nem zsidó lakosságából kerültek ki. 1 ~ 500-1000 gyalogosból állt. A szenvedéstört-ben (Mk 15,16; Jn 19,2.23.32) és Pál elfogatása tört-ében (ApCsel 21,31) szereplő ~ katonái vsz. Szebaszte környékbeli szamariaiak voltak. Az Antónia-várban mindig állomásozott egy helyőrség (ZsidHáb 5,5,8), de ezt nem szabad összetéveszteni a Kr. u. 60 k. Cezáreában állomásozó alakulattal, mely vsz. a Cohors Augusta Sebastenorum nevet viselte (ApCsel 27,1). A 10,1: említett Cohors Italica katonái vsz. róm. polgárok voltak. Egy ilyen nevű alakulat állomásozása Szíriában Kr. u. 69-175: feliratokkal is igazolható. **

BL:1025.