Magyar Katolikus Lexikon > K > klerikusi szerzetes intézmény


klerikusi szerzetes intézmény, klerikális szerzet: az alapító szándéka vagy a törvényes hagyomány alapján →klerikusok vezetése alatt álló →szerzetes intézmény, mely célja érdekében vállalja a szent rendek gyakorlását, és az egyházi hatóság ilyennek ismeri el (588.k. 2.§). - Az intézmény klerikusi v. laikusi jellegét (ellentétben a CIC 1917:488.k. 4. sz-ával) nem az dönti el, hogy tagjai közt a papok vannak-e többségben, hanem főként az, hogy az illetékes egyh. hatóság az intézményt mint laikusi, v. mint ~t ismerte-e el. A p. jogú ~ek elöljáróinak és kápt-jainak (→szerzetesi káptalan) egyházkormányzati hatalma is van. A jog szerint klerikusi jellegűek lehetnek →világi intézmények is. - Okmányok: CIC 1983:588, 596, 611.k. E.P.

új