Magyar Katolikus Lexikon > K > klerikus kongregáció


klerikus kongregáció: a szerzetesi intézmények egyik fajtája. - 1500 után tűnt fel (→klerikusi szerzetes intézmény). Tagjai klerikusok, akik (olykor laikusokkal együtt is) közösségben élnek, a tökéletességre törekszenek, de emellett az apostolkodás valamilyen módját gyakorolják, anélkül, hogy →klerikus szerzetesrendhez tartoznának vagy ilyet akarnának alakítani. Két változatuk van aszerint, hogy tagjai tesznek-e szerzetesi fogadalmat, vagy sem. - 1. A fogadalmas ~ tagjai egyszerű fogadalmat tesznek és ppi jóváhagyást nyertek. Eu-ban az alapítás sorrendjében: 1592: →doktrináriusok, 1600: →Falusi Katekéták, 1673: →mariánusok, 1703: →Szentlélek Kongregáció, 1705: →Mária Társasága, 1720: →passzionisták, 1732: →redemptoristák, 1800: →Picpus Társaság, 1802: →Cavanis Intézet, 1808: →Irgalmas Papok, 1815: →Szűz Mária Oblátusai, 1816: →maristák, →stigmatinusok, →Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai, 1821: →pavoniánusok, 1822: →Szent Vazul Papjai, 1830: →Mária Társasága a Süketnémákért, 1831: →kanossziánusok, →San Viator Papok, 1832: →Jézus Szent Szívének Bétharrami Papjai, 1833: →Jézus és Mária Szent Szívének Misszionáriusai, 1836: →resurrectionisták, 1837: →keresztesek, 1838: →Annecy Szalézi Misszionáriusok, →rosminianusok, 1839: →Megbilincselt Szent Péter Kongregációja, 1843: →Szent Edmund Társasága, 1845: →asszumpcionisták, →Vincés Atyák és Testvérek, 1848: →Lourdes-i Misszionáriusok, 1849: →claretinusok, 1851: →Tinchebray-i Szűzanya Papjai, 1852: Gyermek Jézusról nevezett Jézus Szent Szíve Kongregáció, →La Salette-i Miasszonyunk Misszionáriusai, 1854: Jézus Szíve Misszionáriusok, 1855: kármelita testvérek, 1856: →eucharisztinusok, 1858: →Szent Pál Missziós Társasága, 1859: →szaléziek, 1862: →Mária Szeplőtelen Szívének Kongregációja, 1864: →Szent Család Fiai, 1868: Bergamói Szt Család Kongregációja, 1871: →Jozefita Atyák, →Szalézi Szent Ferenc Oblátusai, 1872: →Szent József Mexikói Misszionáriusai, 1873: →Szent József Társasága, 1875: →verbiták, 1878: Szt József Oblátusai, →Jézus Szent Szívének Papjai, 1881: →salvatoriánusok, 1885: →Jézus Szent Szívének Comboniánus Misszionáriusai, 1887: Szegények Missziós Szolgái, →scalabriniánusok, 1889: →kalazantinusok, 1890: mallorcaiak, 1894: Munkások Misszionáriusai, 1895: →Szent Családról nevezett Misszionáriusok, 1898: →atonementi mozgalom, →xaveriánusok, 1900: →Názáreti Szent Család Kongregáció, →Szent Pál Missziós Társasága, 1901: Consolata Missziós Intézet, →Papi Testvériség Kongregációja, 1903: Süketnémák Kis Missziója, →Isteni Gondviselés Kis Műve, 1904: →Szeplőtelen Szűz Mária Fiai, 1907: →Gondviselés Szegény Szolgái, 1908: →Szeretet Szolgái, 1909: →Mariannhilli Misszionáriusok, 1914: →Szent Pál Jámbor Társasága, 1918: →Szeretet Fiai, 1919: bethániaiak, 1920: →Isteni Hivatások Társasága, 1926: Jézus Szíve Fiainak Papi Kongregációja, Jézus Szíve Rogacionista Atyái, 1929: →Szentháromság Missziós Szolgái, 1932: →Krisztus Társasága a Lengyel Emigránsokért, 1948: Krisztus Légionáriusai, 1952: Vigasztaló Szentlélek Szolgái. -

2. fogadalom nélküli ~k: 1575: →oratoriánusok, 1611: →Francia Oratoriánusok, 1625: →lazaristák, 1642: →szulpiciánusok, 1643: →eudisták, 1660: →Párizsi Missziós Szeminárium, 1815: →Drága Vér Misszionáriusai, 1835: →pallottinusok, 1842: →Cottolengo Szent József Papi Társulata, 1856: →Afrikai Missziók Lyoni Társulata, 1858: →paulisták, 1866: →Mill Hill-i Szent József Missziós Társulat, 1868: →Fehér Atyák, 1892: →Jozefita Atyák, 1899: →Xavéri Szent Ferenc Spanyol Missziós Intézete, 1911: →Maryknolli Missziós Társulat, 1917: →Szent Kolumbán Missziós Társulata, 1918: →Scarborói Missziós Társulat, 1921: →Quebeci Tartomány Missziós Társulata, →Svájci Betlehemita Missziós Társaság, 1926: Külföldi Missziók Pápai Intézete, 1927: →Yarumali Missziós Intézet, →Malabári Vincés Kongregáció, 1928: Krisztus Király Káplánjai Társulata, 1930: →Portugál Katolikus Missziós Társulat, 1932: →Szent Patrik Missziós Társulat, 1939: Glenmary Home Missioners, 1949: Guadalupei Szűz Mária Missziós Társaság. **

AP 1980. - Andrés, Domingo J.: Szerzetesjog. Ford. Gerse Károlyné. Bp., 1999:25.