Magyar Katolikus Lexikon > K > klasszikus mechanika


klasszikus mechanika: a nem nagyon kis tömegű és nem túl nagy sebességű testek leírására vonatkozó fizikai törvények összessége, amelyek a →Newton-törvények érvényességi körén belül igazak. - A ~ szerint ha ismerjük az egyes részecskék helyét és sebességét egy adott időpillanatban, a részecskék múltbeli és jövőbeli állapota kiszámítható (→determinizmus). A ~ korlátain a →relativitáselmélet és a →kvantummechanika lép túl. V.Lá.

Simonyi 1994.