Magyar Katolikus Lexikon > K > kivételes állapot


kivételes állapot, 1861. nov. 5.: a katonai bíróságok illetékességének kiterjesztése Magyarországon a polgári személyekre is az osztrák kormány rendeletére. - Bevezetését XI. 8: Pesten falragaszokon tudatták a lakossággal (zsandárokkal őriztették, hogy le ne tépjék). A ~tal korlátozták a →helytartótanács működési körét, ifj. Majláth György tárnokmester helyébe Pálffy Móric gr-ot nevezték ki Mo. helytartójának, föloszlatták a törvényhatóságokat. Az →Októberi Diploma után szerzett hivataláról számos tisztviselő lemondott. A ~tal megkezdődött a →provizórium, melyben a nemz. ellenállás előkészítette a helyzetet a →kiegyezéshez. 88

Lukács 1955:301.