Magyar Katolikus Lexikon > K > kisebbségi statútum


kisebbségi statútum, 1938. ápr. 15.: a csehszlovákiai nemzeti kisebbségek helyzetének rendezését célzó rendelet. - A szudétanémet kívánságok rendezésének csehszl. megoldásaként 1938. III. 19: rendeletet adtak ki, mely (20 évvel a demokratikusnak nevezett Csehszl. létrehozása után!) „arányos részt” biztosított a több mint 3 millió németnek az áll. szolgálatában. III. 22: a kormánytámogató ném. pártok erre visszavonták képviselőiket a kormányból, és a szocdem. pártot kivéve egyesültek a szudétaném. párttal. III. 24: a Hlinka-párt bejelentette a kisebbségekkel együttműködő autonomista front megalakulását. Hodža csehszl. min-eln. (1935-38) a kisebbségi kérdések rendezésére ~ot ígért, IV. 4: Andrej Hlinka végsőkig menő harcot hirdetett a tótok önkormányzatáért. IV. 15: közzétették a ~ szövegét, mely a helyi önkormányzatok engedélyezése helyett csupán a közigazg. nyelvhasználat kiterjesztését tartalmazta. Válaszul IV. 15: a szudétaném. párt karlsbadi kongresszusán Heinlein pártvezér nyilvánosságra hozta a karlsbadi 8 pontot, melyben a szudétaném. nyelvi és ter. egység elismerése mellett a „német világnézet” szabad gyakorlásának engedélyezését követelte. V. 7: az ang. és fr. követ az elkésett és korlátozó ~ helyett engedményekre biztatta a cseheket a nemzetiségek ügyében. V. 17: a ~ helyett a pozsonyi m. értekezlet egyenjogúságot és önrendelkezési jogot kívánt. VI. 5: a pozsonyi →ludák nagygyűlésen bemutatták a csehek által nem teljesített, 20 évvel azelőtt Pittsburghben kötött cseh-tót szerződés eredeti példányát. VIII. 17, majd IX. 4: a szudétaném. párt elutasítására a csehszl. kormány a ~hoz képest újabb engedményeket tett, majd IX. 13: bejelentette a statáriumot. Annak hatástalansága után IX. 21: az ang. és fr. követek újabb engedményekre szorították Beneš csehszl. eln-öt. IX. 30: a müncheni négyhatalmi értekezlet No-nak ítélt 28.708 km² ter-et 3,5 millió lakossal, melynek megszállását X. 1: megkezdték. X. 6: a ludákok zsolnai nagygyűlése kimondta a →pittsburghi egyezmény életbelépését és a tótok önkormányzatát, Jozef →Tiso megalakította az első önálló tót kormányt. 88

Dunatáj 1946. III:566.