Magyar Katolikus Lexikon > K > királyi prépostság


királyi prépostság (lat. praepositura regalis): olyan →prépostság Magyarországon, melyet a király, a királynő vagy a királyi család más tagja alapított, vagy alapításában lényeges részt vállalt; esetleg más alapította, és fölvétetett a →királyi egyházak sorába. - A ~ állhatott egyhm-s papokból (→társaskáptalan) v. szerz-ekből (→konvent): →székesfehérvári társaskáptalan, óbudai Szt Péter és Pál prépság (→budai káptalan), →dömösi Antiochiai Szt Margit prépság, →titeli társaskáptalan, aradi Szt Márton prépság (→aradi káptalan), →szebeni prépostság, →pozsonyi Szent Márton prépostság; premontrei ~ volt: →váradhegyfoki Szent István vértanú prépostság, →jászóvári premontrei prépostság, →leleszi Szent Kereszt premontrei prépostság, →bozóki Szt István kir. prépság, →zsámbéki Ker. Szt János prépság, →sági Boldogságos Szűz Mária prépostság, →turóci Boldogságos Szűz Mária prépostság, csúti Szt Euszták prépság (→Csőt). M.L.