Magyar Katolikus Lexikon > K > királyi kancellár


királyi kancellár (lat. cancellarius regis): a →királyi kancellária vezetője, a 14. században a király helyett ítélkező bíró. - M. ~ok (okl-es említései) a MA-ban: 1002: Domokos érs., 1086: Szerafin kir. kp., 1093: Timót kir. kp., 1109: Simon pécsi pp., 1113: Manasse kir. pecsételő, 1124: Péter budai prép., pecsételő, Kornél (II. István [ur. 1116-35] idején), 1135: Gergely kir. kp., 1138. IX. 3: János, Woth fia, 1158: Barnabás, 1181: Kalán, 1183: Saul, 1185-86: Adorján budai prép., 1188. V. 6: Saul, 1190-98: Katapán fehérvári prép. (1198-1216: egri pp.), 1199-1201: Dezső szebeni prép. (1202-29: csanádi pp.), 1202-04: Péter fehérvári prép., 1205. VIII. 1-1206: Godefridus aradi prép., 1207: Róbert fehérvári prép. (1209-26: veszprémi pp.), 1209: Tamás veszprémi és szebeni, majd fehérvári prép., 1217: Ugrin (1219: vál. kalocsai érs.), 1219: Cletus egri prép., 1224: István aradi prép. (1225: vál. zágrábi pp.), 1226: Zlaudus fehérvári knk., 1228: Bulcsú győri prép. (1229-56: csanádi pp.), 1229: Albert aradi prép., 1230: Ugrin kalocsai érs., 1235: Mátyás zágrábi prép., 1238. I. 29-1240. III. 21: Báncsa István váci és titeli prép., 1240. VII. 9-1261. VII. 2. u.: Benedek fehérvári prép., kalocsai, majd esztergomi érs., 1262. XII. 1-1270. V. 3: Fülöp esztergomi érs., 1270. VI. 13-1272. VIII. 3: István kalocsai érs., 1272-1273. I. 12: (Tétény) Pál veszprémi pp., 1273. III-V. 29: (Kán nb.) Miklós, gyulafehérvári prép., vál. esztergomi érs., 1273. VI. 6-1275: Pál veszprémi pp. (másodszor), 1276: Miklós, gyulafehérvári prép. (másodszor), 1278: Jób pécsi pp., 1278-1279. I. 30: János vál. kalocsai érs., 1284. IV. 26-1289. II. 2: Tamás váci pp., kirnői kancellár, 1289. VI. 11-1290. VII. 10: Gergely csanádi pp., 1290-1301: János kalocsai érs. (másodszor), 1302-05: Antal csanádi pp., 1306: Tamás esztergomi érs. (Ottó kir.), 1307. IX. 13-1310: Vince kalocsai érs., 1312-37: (Jánki) László kalocsai érs., 1338-44: Telegdi Csanád esztergomi érs., 1345-48: (Harkácsi) István kalocsai érs., 1348-51: betöltetlen, 1352-56: (Monoszlói) Miklós, 1351. I. 11-1366. XI. 20: (Frankói) Miklós előbb alkancellár (nyitrai, majd zágrábi pp., kalocsai, majd esztergomi érs.), 1367-75: Telegdi Tamás esztergomi érs. - A ~ ezután főkancellár. - 1376-1387. II. 20: (Kapolai) Demeter erdélyi, majd zágrábi pp., esztergomi érs., bíb., 1379. XII. 4: István kalocsai érs., 1378. VIII. 22-1403. I. 1: Kanizsai János kirnői kancellár, egri pp., esztergomi érs., 1403-1419. VIII. 22: Albeni Eberhard zágrábi, váradi, majd újra zágrábi pp., 1419. XII. 8-1420. X: betöltetlen, 1421-33: Albeni János zágrábi pp., 1434. VII. 25-1437. III. 25: Gatalóczi Mátyás pécsi prép., 1438. V. 26-1439: Pálóczi György esztergomi érs., 1440-1444. XI. 10: Rozgonyi Simon egri pp., 1445-49: Aymandus Péter váci pp., 1448: Váth Mihály (Hunyadi János), 1449: Szécsi Dénes esztergomi érs., bíb., 1464. IV. 6-1470. II. 6: Várday István kalocsai érs., bíb., 1471. II. 25-III. 8: Vitéz János esztergomi érs., titkos kancellár, p. követ, 1471. IX. 17-1478: (Veronai, Rangoni v. Matucsinai) Gábor kalocsai érs., 1478-1480. II. 25: Hantó György kalocsai érs., 1480-1484. II. 23: Várday Péter kalocsai érs., 1485: Pruisz János váradi pp., 1490-1521: Bakócz Tamás [1504. V. 8: Szatmári György váradi pp.], 1521-24: Szatmári György esztergomi érs. [1525. VII. 2: Szalaházy Tamás], 1524. V. 6-1526. VIII. 29: Szalkay László, 1526. XI. 10-1549. X. 12: Várdai Pál esztergomi érs. (1526. XI. 10: I. János kir., 1527. XI. 3-1549. X. 12: I. Fredinánd kir. szolg-ában), 1550-53: betöltetlen, 1553. III. 20-68. I. 14: Oláh Miklós esztergomi érs., 1569. X. 17-1573. VI. 15: Verancsics Antal esztergomi érs., 1573-77: betöltetlen, 1578-1587. I. 11: Draskovich György kalocsai érs., 1587-96: betöltetlen. - Esztergomi érs-ek: 1596. VI. 17-XI. 20: Fejérkeöy István, 1597. I. 22-1601. X. 16: Kutassy János, 1607. VII. 4-1615. X. 16: Forgách Ferenc, 1616. IX. 28-1637. III. 19: Pázmány Péter, 1637. V. 14-1642. IX. 7: Lósy Imre, 1642. XI. 18-1666. I. 31: Lippay György, 1666. I. 15-1685. I. 14: Szelepcsényi György, 1685. III. 21-1695. II. 18: Széchenyi György, 1695. VII. 14-1707. I. 21: Kollonich Lipót, 1707. III. 6-1725. VIII. 23: Keresztély Ágost, 1725. VIII. 31-1745. XII. 6: Esterházy Imre (az esztergomi érs. a főkancellár, 1741:10. tc.), 1757-61: betöltetlen, 1761. V. 13-1765. VI. 18: Barkóczy Ferenc, 1765-76: betöltetlen, 1776. I. 15-1799. X. 23: Batthyány József, 1799-1808: betöltetlen, 1808. I. 25-1809. IX. 2: Károly Ambrus, 1809-18: betöltetlen, 1819. VII. 28-1831. IX. 13: Rudnay Sándor, 1831-38: betöltetlen, 1838. XII. 20-1847. IX. 18: Kopácsy József, 1847-47: betöltetlen. - A ~ hivatalát 1848: megszüntették, 1861-67: visszaállították, a →kiegyezéssel (1868:30. tc.) megszüntették. 88

Fejérpataky 1885. - Eckhart 1946:169. - Fallenbüchl 1988:96.