Magyar Katolikus Lexikon > K > kiegészítés


kiegészítés: 1. a műemléki helyreállítás (→műemlékvédelem) egyik mozzanata. A műemlék valamely elpusztult részletének a lehetőségekhez mérten korhű, hitelesen bizonyítható ~e a túlnyomórészt meglévő eredeti részek alapján történik. Készülhet statikai, védő v. értelmező céllal. A ~ anyagában v. a megmunkálás módjában láthatóan elkülönül az eredetitől. - 2. A →műtárgyak esztétikai helyreállítása, a →restaurálás befejező szakasza. Célja a tárgy meglévő művészi értékeinek érvényre juttatása; eszköze a →retus, amellyel megszüntethetők az összképet zavaró sérülések, hiányok. - A ~ egyike a restaurálás legtöbbet vitatott kérdéseinek. A ~ módját és mértékét az egyedi műtárgy állapota, funkciója stb. határozza meg, emiatt nem lehet minden esetre érvényes szabályt fölállítani. Alapelvei: kizárólag a hiány ter-ére szorítkozzon, legyen könnyen eltávolítható, különüljön el világosan az eredetitől. Másrészt azonban a műtárgynak restaurált állapotban is meg kell tartania esztétikai egységét: ebből adódnak a ~ nehézségei. →rekonstrukció G.K.