🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kedd asszonya
következő 🡲

kedd asszonya, Keddasszony: a Boldogságos Szűz Mária édesanyjának, Szt Annának neve a késő középkor óta, mert a hagyomány szerint (Teleki-kódex) Anna kedden szülte Máriát. - A hét napjai közül →keddet Szt Annának ajánlották, az ő napjának tartották, s böjttel, imádsággal (Szt Anna olvasója, litániája), bizonyos asszonyi munkáktól (fonás, szövés, varrás) való tartózkodással kérték oltalmát főként párkeresés, foganás, szülés, házastársi és családi problémák esetén. A →kilenckeddi ájtatosságot 9 egymást követő hónap első keddjén (ritkábban egymást követő heteken) végezték. - A kultusz gyökerei: a) Szt Annának, a termékenység asszonyának kapcsolata a →földdel, melyet Isten →kedden, a teremtés és a hét 3. napján teremtett minden gyümölcsével együtt (vö. Ter 1,9-13). Az →archaikus népi imádságokban gyakori: „Föld szülte Annát, Anna szülte Máriát, Mária szülte a világ Megváltóját”. - b) Mivel péntek asszonya a fájdalmas Mária, ~ az ő édesanyja, Szt Anna. A →jeles napok képzete szerint ugyanis a hét napjait egy-egy patrónushoz kötötték (a hétköznapok párosításának is szerepe volt ebben: a hétfő párja a csütörtök, keddé a péntek, szerdáé a szombat). - A ~ kultusza 2000: is sokfelé él, ill. éledőben van. **

Bálint 1989.