🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kazár birodalom
következő 🡲

kazár birodalom, Kazária: Eddig ismert tört. források alapján időben nem pontosítható, hogy a kazár néven ismert államalakulat mikor jött létre a K-eu. sztyeppén, mikor jelent meg a Kaukázus előterében. Az biztos, hogy a 6. sz. közepétől a 7. sz. 30-as éveiig a kazárok a Ny-i türk birod. uralma alatt éltek, az önálló ~at csak ennek meggyengülése után hozhatták létre. - A Kaukázus felé terjeszkedő muszlim arabok már 652: fenyegették a fiatal ~at. 737: a ~ feje, a →kagán névleg fölvette az →iszlám vallást. Az erősen heterogén etnikumú ~at D felől a muszlim arabok, Ny-felől a ker. Bizánc veszélyeztette. Ezért a kagán a 9. sz: mindkét hatalom befolyásának kivédésére fölvette a zsidó hitet. A kazárok közül ekkor kivált →kabarok a m-okhoz csatlakoztak. A ~ hanyatlása 950 u. kezdődött, 11. sz. források már nem említik. F.I.T.

A m. honfoglalás kútfői. Szerk. Pauler Gyula és Szilágyi Sándor. Bp., 1900. (Isztakhri, Ibn Hauqal, Masz'údi tudósításai) - Korai m. tört. lex. 1994.