🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > katolikus ifjúsági mozgalmak
következő 🡲

katolikus ifjúsági mozgalmak: a →katolikus egyesületeken belül az ifjúság többé-kevésbé önálló, társadalmi tevékenységeit összefogó szerveződések. - A kat. ped. korán fölismerte, hogy az ifj-ot nemcsak nevelnie, hanem korának s fejlődési fokának mértéke szerint önálló társad. helytállásra és szervezkedésre is ösztönöznie kell. Az önsegélyező egyesülések az egy-eken már a késő kk-tól léteztek. Az újkor kezdetén jelentős szerepük volt az eu. kat. orsz-okban létrehozott ifj. →Mária Kongregációknak. Ezek nyomán születtek a 19. sz. elejétől a kat. ifj. egyes-ek, köztük a párizsi ifj. vallásos és társad. szervezkedése az 1830-40-es években (→Ozanam és a Szt Vince-konferencia). - Az alkotmányosságért folyó közéleti küzdelmek társad. szervezkedéseiben a főisk. és egy. ifj. is mindenütt részt vett. Kezdetben a nemz. függetlenségi irányzat volt az elsődleges; majd amikor a →liberalizmus és vallásellenesség rátelepedett a demokratikus törekvésekre, egyházvédelmi céllal is (Fro., No., Olo., Svájc). Különös éllel került szembe a kat. és kat-ellenes ifj. mozg. No-ban, ahol az egyes ifj. testületek különböző színű sapka viselésével is kifejezték elveiket. - 1856: létesült a ném. kat. diákegyes-ek egyik szöv-e, a Cartellverband (C V.), 1860: alakult az Unitasverband (U.V.), 1865: a Kartellverband (K.V.). Fro-ban 1866: a Jeunesse Catholique Française a 15-30 éveseket szervezte foglalkozásra való tekintet nélkül, csakhamar Fro. egyik legjelentősebb egyes-évé fejlődött. A fr. egy. hallg-k külön szövetsége 1922: a Fédération des Étudiants Catholiques Français, melynek főleg párizsi műegyetemi ágazata (Polytechniciens) ért el társad. eredményeket. Angliának 1849 óta létezett hasonló egyes-e, a Catholic Young Men's Societies of Great Britain; ennek az USA-ban a Catholic Young Men's National Union felel meg (mindkettővel szemben állt a prot. irányú Young Men's Christian Association [YMCA], amely Keresztyén Ifjak Egyesülete [KIE] néven Mo-on is működött). A középisk-s ném. ifj. szervezete 1919: a Neudeutschland, melynek jellemző vonása az önnevelésre törekvés, nagyfokú önállóság és természetesség (Quickborn). - Számos orsz-ban külön egyes-ei vannak a munkás- és iparosifj-nak; vannak tornával és sporttal foglalkozó egyes-ek is (No-ban a kat. alapon álló sportszöv. Deutsche Jugendkraft). A munkásfiatalok ker., szakmai, családi életre nev-e céljából alakította 1849: Kölnben Adolph →Kolping a →Katolikus Legényegyleteket. A mozg. pár év alatt Eu-szerte elterjedt, világszervezete a →Kolping Művek. - A cserkészszervezetek közt is sok a kat. csapat (→cserkészet). - A leányifj. számára alakultak No-ban a Zentralverband der katolischen Jungfrauenvereinigungen Deutschlands egyes-ei, Fro-ban 1904: az Union Noëliste.- Az ifj. egyes-ek nemzetk. szövetkezése terén az egy. ifj. tömörülései fontosak. Az egy. hallg-k ált. nemzetk. szervezete a Brüsszelben székelő Confédération Internationale des Étudiants, melynek orsz. diákszöv-ek és a helyi nemzetk. diákszöv-ek a tagjai. A nemzetk. →Pax Romana fogja össze Anglia, Au., Belg., Cseho., Dánia, Fro., Holl., Íro., Jug., Litvánia, Lengyo., Mo., No., Olo., Ro., Spo., Svájc, és az USA kat. diákegyes-eit (titkársága a svájci Fribourg-ban). →magyar katolikus diákmozgalmak 88-N.D.

KL II:525. - Új Idők lex. XV-XVI:3699. - ÚE 1983. II. 27. - Gergely 1993:119. - Kovács K. 1994:23. - LMmKE 1994:41, 50.