Magyar Katolikus Lexikon > K > katolikus egyesületek


katolikus egyesületek: alapszabályaik szerint a katolikus Egyház tanítása alapján, annak támogatására és terjesztésére alakított →egyesületek, társulatok, körök, szövetségek. - 1942: Mo-on az →Actio Catholica keretében a következő egyesületek működtek: 1. Gyermekegyesületek: →Szívgárda, →Eucharisztikus Gyermekszövetség. - 2. Ifjúsági egyesületek: →Mária Kongregációk Országos Szövetsége, →Ifjúsági Jézus Szíve Szövetség, Jézus Szíve Testőrgárda (→Jézus Szíve Szövetség), katolikus cserkészcsapatok, Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (→KALOT), →Katolikus Iparos- és Munkásifjak Országos Egyesülete, →Katolikus Legényegylet, →Katolikus Leányok Országos Szövetsége, →Országos Missziós Ifjúság, →Szűz Mária Gyermekeinek Társulata, →Magyar Ifjúsági Szentvincés Mozgalom, →Kistestvér mozgalom, →Katolikus Leánykörök Szövetsége, →Katolikus Dolgozó Leányok és Nők Országos Szövetsége, →Szent Zita Körök. - 3. Az egyetemi és főiskolai ifjúság szervezetei: Emericana Nagyrendje, →Országos Magyar Katolikus Diákszövetség, Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szent István Bajtársi Szövetsége, Szent Imre Kör, →Regnum Marianum Egyetemi Szövetség, →Magyar Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Vasvári Pál Köre, →Szent Margit Kör, Egyetemi Nőhallgatók Mária-Kongregációja, Szent Imre Szenatus. - 4. Ifjúságot védő egyesületek: Katolikus Főiskolai Internátus Egyesület, Szent Mór Kollégium, →Görög Katolikus Magyarok Országos Főiskolai Internátus Egyesülete, →Szent Gellért Kollégium, →Rákócziánum Katolikus Gimnázium és Internátus Egyesület, →Regnum Marianum Egyesület, →Katolikus Egyetemi és Főiskolai Nőhallgatók Lisieuxi Szent Teréz Kollégium- és Menzaegyesülete, Egyetemi Hallgatónők Kollégiumai, →Országos Katolikus Patronázs Egyesület, →Katolikus Női Patronázs Egyesület, →Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Műve, →Katolikus Tanoncokat Védő Egyesület. - 5. Hitbuzgalmi egyesületek: →Papi Eucharisztia Társulat, →Országos Központi Oltáregyesület, →Rózsafüzér Társulatok, →Credo Egyesület, →Jézus Szíve Szövetség, →Szent Lélek Szövetség. - 6. Harmadrendek: →ferencesek, →domonkosok, →szerviták, →kármeliták. - 7. Missziós egyesületek: →Hitterjesztés Műve, →Jézus Szent Gyermekségének Műve, →Szent Péterről nevezett pápai missziós mű, →Papok Missziós Társulata, →Szent László Társulat. - 8. Szociális és karitatív egyesületek: →Egyházközségi Munkásszakosztályok, Dolgozó Nők Országos Szövetsége, →Szent Vince Társulat, →Szent Vince Szeretetegyesület, →Magyar Norma, →Betegek Apostoli Mozgalma, →Márta Ápolónő Egyesület, →Pro Domo Egyesület, →Testvérszövetség. - 9. Sajtóegyesület: →Katolikus Hölgyek Országos Sajtóegyesülete. -

10. Hivatásrendi és szakegyesületek: →Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete, →Katolikus Középiskolai Tanáregyesületek Országos Szövetsége, →Katolikus Tanítóegyesületek Országos Szövetsége, →Katolikus Tanítónők és Tanárnők Egyesülete, →Katolikus Tisztviselőnők Egyesülete, →Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége, →Országos Katolikus Nővédő Egyesület, →Budai Katolikus Nőszövetség. - 11. Szövetségek: →Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetsége, →Erdélyi Katolikus Nőszövetség, Magyar Görögkatolikus Nők Országos Szövetsége, →Magyar Görög Katolikusok Országos Szövetsége, →Szent Miklós Magyarországi Uniós Szövetség. - 12. Nőmozgalmak: →Szociális Missziótársulat, →Szociális Testvérek Társasága, →Jézus Szíve Népleányai Társaság. - 13. Irodalmi, művészeti egyesületek: →Szent István Társulat, →Katolikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesülete, →Magyar Országos Katolikus Kántorszövetség, →Országos Magyar Cecília Egyesület, →Okleveles Egyházkarnagyok Egyesülete, Egyházzeneművészeti Tanács, →Országos Egyházművészeti Tanács, →Központi Egyházművészeti Hivatal. - 14. Egyéb mozgalmak: →Katolikus Népszövetség, →Erdélyi Római Katolikus Népszövetség, →Erdélyi Római Katolikus Státus. - Az AC-tól független egyesületek: →Aquinói Szent Tamás Társaság, →Árpádházi Szent Erzsébet Gyermekotthon Egyesület, →Élet Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Eucharisztikus Szövetségek, →Katolikus Legényegyesületek Országos Szövetsége, →Keresztény Munkásifjak Országos Szövetsége, →Kisegítő Kápolna Egyesület, →Középponti Katolikus Kör, →Központi Sajtóvállalat Részvénytársaság, →Magyar Katolikus Absztinens Keresztegyesület, →Szent Imre Főiskolai Internátus Egyesület. N.D.

MKA 1927-1931. - Dobrovits 1936:119. - Mihalovics 1942:224. - CL 62.