🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > katolikus autonómia
következő 🡲

katolikus autonómia: a katolikusok számára belső ügyekben, különösen az egyházi javak kezelése terén biztosított önkormányzat. - 1848. IV. 7: Rónay Jánosnak, Csanád vm. követének az egyh. függetlenségét és egyenlőségét biztosító önkormányzatáról szóló törvényjavaslatát az ogy. elkésettnek nyilvánította, ezért aznap nem vették föl a többi felekezet törv-ek biztosította önkormányzatai közé. A köv. napokban már nem mint pol., hanem mint vallási ügyet tartották napirenden, de a pol. események alakulása tárgyalását meghiúsította, hiszen addig a kat. egyh. a ~ törvényesítése nélkül is a hatalom oszlopa volt. 1867: az →Erdélyi Római Katolikus Státus rendezésekor br. Eötvös József kultuszmin. (1867-71) a ~ fontosságáról nyilatkozott, hogy az legalább a prot. egyh-éval legyen azonos. A Simor János hgprím. (1867-91) által kidolgoztatott tervezetet 1870. X. 26: kongressz-on vitatták meg, s 1871. VI. 12: átadták Ferenc Józsefnek (ur. 1848-1916), aki azt alkotmányos tárgyalásra visszaküldte. Mivel a kat. egyh. alapok visszatartása kormányzati (költségvetési) érdek volt, a ~ ügye elhúzódott. 1880: a →Vallásalap és a →Tanulmányi Alap vizsgálata után ezen alapok kezelését 3 évenként megújítandó 15 tagú vegyes biz-ra ruházták, mely 1930: is működött. A kir. 1902: Vaszary Kolos hgprím. tervezetét utasította el, 1911: Zichy János gr. az erdélyi Státus jogait akarta megadni a hazai kat. egyh-nak, eredménytelenül. 1917: gr. →Apponyi Albert kultuszmin. (1917-18) kísérlete sem sikerült, hogy a többi felekezettel azonos jogokat biztosítson az Egyh-nak. 1918. XI. 24: a jogbizonytalanságban az érdekek védelmére megalakították az Országos Katolikus Tanácsot. 1929. X. 25: Serédi Jusztinián hgprím. és gr. →Klebelsberg Kunó kultuszmin. megállapodása az egyházközségi szabályzatról és a közokt. törv. középisk-kat szabályozó része pótolta a ~ törv-ét. 88

Új Idők lex. XV: 3699. - Smetana Antal: A mo-i kath. autonomiai mozg-ak tört. Bp., 1922. (Dissz.) - KL II:522. - Szőke Péter: A kat. autonomia Mo-on. 1941. (Dissz.) - Berényi Szilárd: A ~ és az egyhközs-ek. (Tört. áttekintés) 1942. (Dissz.) - Sarnyai Csaba Máté: Polg. állam és kat. egyh. 1848. márc.-dec. A ~-törekvések megjelenése. Bp., 2002. (METEM-Könyvek 38.)