🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kassai kálvária
következő 🡲

kassai kálvária: 1. 1430/40: készült szoborcsoport a →kassai dómban. Egykor a diadalíven állt. 2000: a dóm déli oldalán, a Mátyás-oratórium kőkorlátjánál látható. A ~ a mo-i →faszobrászat legnagyobb emléke a lágy és szigorú stílus közötti időből. - A főalakot a mester, a 2 mellékszereplőt segédje mintázta. A kereszten függő Krisztus teste sovány, bordái plasztikusan rajzolódnak ki domború mellkasán. Mária és János evangélista alakja zömökebb, teltebb. Bőven omló köpenyük súlyos drapériaként keretezi alakjukat. - 2. búcsújáró hely a város északnyugati peremén. 1742-60: a jezsuiták emelték. A stációs kpnák az építtető családok kriptái. A domb tetején, a Golgota hármas keresztcsoportja mögött álló Kálvária-tp. földszintjén a Fájdalmas Anya kpnája. Az emeletre →szent lépcső vezet, fokai középébe egy-egy Szentföldről származó virág- és földdarabot építettek be. A búcsúsok térden mennek föl e lépcsőkön. Oldalt a falon fatáblákra festett képeken angyalkák tartják a →szenvedés eszközeit. A lépcső alatti kis kápolnában a börtönben ülő, búsuló Jézus szobra. - A tp-kertben a Fájdalmas Anya barokk szobra mellé került a korábban távolabb, a hegyoldalban álló bűnbánó Péter ap. szobra, a Péter kútja-szoborcsoport (Szt Péter ap. könnyeire utal a kút). - A tp-ot 1807-17: katonai szertárnak használták, 1820: ismét fölsztelték. XII. Leó p-tól (ur. 1823-29) 1826. VII. 14: búcsúengedélyt kapott. 1846: a régiek helyett Eperjesen Schmitz Pál 2 új harangot öntött (az egyiket 1916: rekvirálták). A szélviharokban megrongálódott fa tornyocskát 1870: magas toronnyal cserélték ki. 1908: újból kifestették. - A kálvária körüli temetőt 1849-89: a köztemető megnyitásáig használták. Remeteépületeit 1980: is lakták. - A Kálvária-tp. fő búcsúja V. 3. és IX. 14., a Szt Kereszt föltalálásának ill. fölmagasztalásának ünnepe, mely azonban erősen összefonódik a helyi tiszteletben a Fájdalmas Anya kultuszával, akinek ünnepe IX. 15. 88-B.G.

1. Radocsay 1967:46. - 2. Wick Béla: Kassa város kath. műemlékei. Kassa, 1923-36. -: A ~ tört. Uo., 1927. -: Kassa tört. és műemlékei. Uo., 1941:396. - Szilágyi 1980:47.