Magyar Katolikus Lexikon > K > kassai Szent Mihály-kápolna


kassai Szent Mihály-kápolna: →Kassa legfontosabb középkori emléke a →kassai dóm mellett. Diadalívszerű homlokzata a díszítő nyeregtetős toronnyal művtört. ritkaság. - 1350 u. épült. Egyhajós terem 2 keresztboltozattal, a nyolcszög három oldalával záruló szentélyben egy hatsüveges szakasszal. Kapuzata (szobrai) és szentélyének D-i falát díszítő hármas ülőfülkéje rokonságot mutat a lőcsei Szt Jakab-tp-mal (szentély). Ny-i homlokzatán a középtorony erőteljes csúcsíves hevederen nyugszik. A gazdagon tagolt, csúcsíves bejárat meredek, háromszögű, kúszóleveles oromzattal és az azt közrefogó hangsúlyos fiatornyokkal díszített. Az orommezőben Szt Mihály főangyal domborműve 3 dús rozettával. Falába kívül középkori sírköveket építettek be. - A hajó 2 keresztboltozata szoborfülkés baldachinra támaszkodik. A szentélyrész karcsú falpillérei hármas körtetagozatokból és növénydíszes fejezetekből állnak, ezek tartják a körtetagos, bordás boltozatot, melynek zárókövén ismét Szt Mihály alakja. A szentély D-i oldalán a Ny-i ajtóval rokon kiképzésű, háromszögű oromzatos, fiatornyokkal tagolt, csúcsíves hármas ülőfülke. A Ny-i, 3 boltszakaszos karzat korlátja vakmérműves, nyolcszögű pilléreit gazdag növényi ornamentika és az evangelisták jelképei díszítik. A karzatról nyílik a ~ ÉNy-i sarkán emelkedő lépcsőtorony bejárata. A támpillérek legfelső osztását gyámos szoborfülkék foglalják el. Az épület alatt kripta húzódik. **

KTN I.