Magyar Katolikus Lexikon > K > karkáplán


karkáplán, karbeli pap (lat. presbyter chori ecclesiae, presbyter capituli): a →káptalan tagjait a liturgikus szolgálatban, főként a gregorián énekben segítő pap. - Amíg a kápt-ok →hiteleshelyi tevékenységet folytattak, a ~ ebben is részt vett, de nem volt kanonok. A ~t a kápt. nevezte ki, a →succentor vezetésével vett részt az officiumon. A kápt. statútumai határozták meg, hogy az →osztalékból (praebenda) mennyit kell adni a ~oknak. Prebendáriusoknak is nevezték őket. - 1397: az esztergomi baz-ban 12 ~ volt. Az önkéntes adományok (offertorium) a ~okat illették, kivéve a nagy ünnepélyek v. nagyobb temetés alkalmával adott arany-, ezüst- v. selyemneműeket, mely a kápt-é volt. A ~ok kapták a Bold. Szűz oltárán gyűlt offertoriumot (kivéve a Nagyboldogasszony ünnepén és a hajnali miséken adottakat), s a háromkirályok vigíliáján összegyűlt adományokat. 88

Kollányi 1900:LIV. - Udvardy 1992:15.