Magyar Katolikus Lexikon > K > kapucinusok Mária-temploma


kapucinusok Mária-temploma, Róma: a →kapucinusok római főtemploma a Via Venetón. - 1626-30: Antonio Barberini bíb. építtette a Szeplőtelen Fogantatás tiszt-ére. Egyh. és világi méltóságok temetkezőhelye egyszerű síremlékekkel (Sobieski János lengy. kir. fia, a kapuc-ok habitusában eltemetett Sándor [†1714] sírját, Camillo Rusconi fehér carrarai márvány alkotását kivéve). A főoltárhoz vezető lépcső előtt nyugszik az alapító, VIII. Orbán p. (ur. 1623-44) testvére, a sírkövén lat-ul: 'Itt fekszik por, hamu és semmi.' A bal oldali 2. kpnában Cantalicei Szt Félix, a kapuc-ok első kanonizált sztjének 3. sz. márványkoporsója. A kpna oltárképén Szt Félix térden állva veszi át Szűz Máriától a gyermek Jézust (Alessandro Turchi, 1581-1648), a másik két festményén bénát (Semplice da Verona, 1589-1654), ill. vakot (Luigida Crema, †1816) gyógyít. A karkpna mellett Félix cellája. A jobb oldali 3. kpna oltára alatt üvegkoporsóban Viterbói Szt Kriszpin (†1750). Vándorbotja és olvasója a karkpna melletti cellájában, arcképe a sírkpna jobb falán. Assisi Szt Ferenc képe a sírkpna bal oldalán és az oltárképen (Domenichino, 1581-1641), ill. a sekrestyében (Caravaggio, 1569-1609). A főhajó Szeplőtelen Fogantatás-mennyezetképét 1796: Liborio Cocetti festette. A 10 oldalkpna jelentősebb oltárképei: Szt Bonaventura (Andrea Sacchi, 1645), Páduai Szt Antal (uő, 1635) Brindisi Szt Lőrinc, Sigmaringeni Szt Fidél, Leonisszai Szt József, B. Nicosiai Félix (Giovanni Conca), Giuliani Szt Veronika (P. Herzog, 1839). A karkpna Szt Jusztin vt. oltára fölött Rondolino (Terenzio Terenzi da Urbino) festményén (1578) Szt Ferenc, Szt Mihály főangyal és Szt Margit vt. A jobb oldali első kpnában Krisztus megcsúfolása (Gerhard Honthorst, 1590-1656) és Szt Mihály (Guido Reni, 1575-1642). A képen a szép, lágy vonású Szt Mihály kopaszodó öregember arcvonásait viselő, megláncolt Lucifer fejére hág, kardját döfésre emeli. A legenda szerint Szt Mihály az előkelő Cenci családból származó Beatricét ábrázolja, akit 1599: apagyilkosság miatt a p. törv-szék kivégeztetett. Lucifer a bíb. bírót jeleníti meg, Beatrice szépsége ugyanis megnyerte a róm. nép kegyét, mely őt ezért ártatlannak tartotta. A tört. adatok nem igazolják a legenda alapját. - A ~ mellett található a →kapucinusok temetője. **

Tóth 1988:276.