🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kalocsai főszékesegyházi káptalan
következő 🡲

kalocsai főszékesegyházi káptalan (lat. Capitulum Metropolitanae Ecclesiae Colocensis): a kalocsa-bácsi érsekség Kalocsán székelő főkáptalanja. - Amikor 1093 k. Bács lett az érsség székhelye, a 12. sz: ott keletkezett a kalocsainál népesebb kápt., amelyet 1135: egyesítettek és egyenjogúvá nyilvánítottak a kalocsaival. Az egyesített 2 kápt. (melynek létszáma a 14-15. sz: 12 fő) választotta az érs-et. Az 1498:20. tc. 50 katona állítására kötelezte a ~t. - A tör. hódítással mindkét kápt. elpusztult. 1738: Patachich Gábor érs. (1733-45) a kalocsait 4 taggal szervezte újjá. 1739: visszakapta →hiteleshelyi jogát. A Batthyány József érs. (1760-76) által 1764: alapított bácsi prépsággal 5, Patachich Ádám érs. (1776-84) újabb alapításaival 1776: 10 tagú lett, a tb. knk-ok számát 8-ban határozták meg. Az érs. pénztárból történő fizetést uralkodói utasítás szabályozta. Csáky Miklós érs. (1747-51) 1748: megerősítette a ~ statútumait, a következő két évszázadban ez a szabályzat határozta meg működését. A ~ 1832: kapta meg az érs. birtokokból uralkodói utasításra kihasított, 25 ezer katasztrális holdas javadalmát, melyet ténylegesen 1834: vett használatba. Ezután a testület önálló gazdálkodást folytatott. A ~ jellegzetes feladata volt a különféle egyhm. alapítványok gondozása, az alapítványi tőkék kezelésére 1868: Alapítványkezelő Hivatalt létesítettek. Az 1926:22. tc. szerint nagyprép-ja a felsőház tagja. A II. vh. után birtokát, ingatlanait államosították. A kápt-ok működését új alapokra helyezte a II. Vat. Zsinat és az új egyh. törvénykv. A ~ ennek megfelelően elkészített új szabályzatát Ijjas József érs. (1969-87) 1985: hagyta jóvá. - Pecsétje. Mandorla alakú (51x33 mm) pecsétjén a 13. sz. elején Szt Pál hosszú ruhában, jobbjában pallos, baljában kv. Körirata pálca keretben: SIGILLVM • CAPITVLI • COLOCENSIS • ECLESIE. Az 1739: kapott, szintén mandorla alakú hiteleshelyi pecséten (körirata: [SIGILLUM AUTHEN. METROP.] CAPITULI COLOCENSIS 1739), ill. a ~ más újkori pecsétjein (pl. a mindennapokban használatos, ún. uzuális pecséten [1739], ill. az uradalmi pecséten [1832]) azonban  vsz. egy 18. sz. tévedés folytán  már Szt Péter alakja szerepel, égkék színű pajzson, jobbjában kv-vel, baljában kulcsokkal, egy vashorgony felett állva. Pajzstartóként jobbról természetes színű oroszlán, balról fekete sas látható. A horgony, az oroszlán és a sas a Patachich család címerére emlékeztetnek. La.A.

KL II:477. - Winkler 1935. - Századok 1989:3/4. sz. - Udvardy József: A kalocsai főszékeskápt. tört. a kk-ban. Bp., 1992. - Takács 1992:67. (25.) - Lakatos 1998.