Magyar Katolikus Lexikon > K > közvetlenség


közvetlenség: az egzisztenciális és a transzcendentális filozófia kedvelt kifejezése a →lét azon sajátságának leírására, hogy bár minden létezőben föltárul, mégis megragadhatatlan. - Fogalompárja a →közvetítés, tehát a folytonos reflexió, melynek révén egyre közelebb kerülünk a dolgok lényegéhez, azonban az mindig titok marad számunkra. A ~ hangoztatásának gyökere részben a kanti agnoszticizmus (→Ding an sich), részben a →fenomenológiai irányzatok. Főképp azonban →Heidegger állította középpontba, aki szerint a lét maga a meghatározhatatlan ~. Minden létezőben közvetlenül jelen van ugyan, és így minden igazság megragadásának előföltétele, mégsem érhető tetten közvetlenül, csupán a közvetítés segítségével. A folyamat színtere: legbelső önmagunk; míg az egyes létezőket megismerjük, egyre inkább betekintünk önmagunkba is. Cs.I.

LThK X:518.