Magyar Katolikus Lexikon > K > közgazdaság


közgazdaság: a szükségletek és →igények kielégítésére irányuló társadalmi méretű gazdasági tevékenység. - A ~ munkamegosztásra épül, jellemzője a nagy termelési és áruforgalmi egységek kialakulása. A vállalatok egy része nyersanyagokat, energiahordozókat, féltermékeket, más része termelési javakat, használati, fogyasztási termékeket állít elő és értékesít. - A teljes v. részleges önellátásra berendezkedett „Robinson-” és „kolostorgazdaság” puszta feltételezés, de mint ilyen lehetővé tette a gazd. folyamatok vizsgálatát olyan körülmények között, amelyekben a társad. és jogi szempontok nagyrészt számításon kívül estek („tiszta” ökonómia), miközben az igénykielégítésre szolgáló javak teljes v. részleges hiányossága fennáll. Nemcsak a társad. tagjai, hanem az egyes népek és orsz-ok is kölcsönösen függnek egymástól. - A mai ~ot nemcsak a társadalmivá, hanem a nemzetközivé válás is jellemzi, ami lehetővé teszi, hogy a rendelkezésükre álló nyersanyagokban, energiahordozókban, éghajlati viszonyokban, a lakosság számában és összetételében, szellemi és technikai képzettségben nagyon különböző orsz-ok kölcsönösen kiegészítsék egymást. - A ~ társadalmivá és nemzetközivé válása a csereforgalmon keresztül valósul meg, melynek színhelye a →piac. **

Muzslay 1993:13, 106.