Magyar Katolikus Lexikon > K > középpont


középpont, központ (lat. centrum): 1. a matematikában mértani idomhoz tartozó →pont, melyből nézve az alakzat szimmetrikus volta megállapítható. - 2. a geometriában a területnek azon pontja, mely egyenlő távolságra van a határoktól. Nem tévesztendő össze a →fókusszal. - 3. a közigazgatásban egy-egy kiterjedtebb intézmény összefogó, fő szerve, központja (→Középponti Katolikus Kör, →központi bank). - 4. átvitt értelemben viszonyítási pont, mely a gondolkodás (lelki élet) számára értékrendet határoz meg: →emberközpontúság, istenközpontúság (→teocentrizmus, →krisztocentrizmus), én-központúság (→egoizmus), fogyasztás-központúság (→fogyasztói társadalom). **