Magyar Katolikus Lexikon > K > kölcsönös igazságosság


kölcsönös igazságosság (lat. iustitia commutativa): az →igazságosság részerénye, mely arra tesz képessé, hogy a jogok és kötelességek érvényesítése méltányos legyen. - Korábban a ~ érvényesülési területe a magánszemélyek adásvételi ügyletei voltak. Érvényesülnie kell jogi személyek kapcsolataiban is. A gazd. élet alapvető követelménye. Megsértése →jóvátételi kötelezettséget von maga után. - Szt Tamás szerint a →Tízparancsolat 4-10. parancsolatában érvényesül, ill. mindenütt, ahol egyenrangú felek (ember emberrel) állnak kapcsolatban egymással. **

Prümmer II:67.