Magyar Katolikus Lexikon > K > két szín alatti áldozás


két szín alatti áldozás: az →Eucharisztia vétele a kenyér és a bor színe alatt (→szentségi színek). - A →konszekráció után mind a kenyér, mind a bor színe alatt a teljes Krisztus van jelen. Ezért akár csak az ostyát, akár csak a szent vért (bort) veszi magához az ember, a szentáldozás minden kegyelmében részesül. A lat. egyh. (főként gyakorlati meggondolásokból) ezért csak szent ostyával áldoztat, a keleti egyh. viszont megtartotta a ~t. - A hatályos egyházjog szerint „a szentáldozást csak a kenyér színe alatt szolgáltassák ki, v. a liturgikus törvények szerint mindkét szín alatt; szükség esetén pedig egyedül a bor színe alatt is” (CIC 925.k.). Az áldoztatás tehát rendes körülmények között csak szt ostyával történik. De lehetőség van rendkívüli esetekben és a saját szert. szerinti ~ra, ill. betegáldoztatáskor a csak bor színe alatt történő áldozásra. - A II. Vat. Zsin. utáni lit. szabályozás 1969: a pp-ökre bízta a ~ engedélyezését a köv. személyek számára: 1. felnőttként keresztelkedők és bérmálkozók, ill. az egyh-ba visszafogadottak számára a szentmiséjükön; 2. nászmisében az új házaspárnak; 3. szentelési misében az újonnan szentelteknek; 4. apátnőknek megáldási miséjükben; szerz-nőknek fogadalomtételi miséjükben; 5. misszináriusok laikus-segítőinek, ill. egyh. munkatársak megbízatásuk átadási miséjében; 6. a szt útravaló háznál mondott kiszolgáltatási miséjén részvevők; 7. énekes szentmisén diákonus, szubdiákonus és asszisztensek; 8. koncelebrált szentmisében: lit. szolg-ot végző laikusok és jelenlévő szeminaristák, valamint (saját tp-ukban) a szerz. intézmények tagjai; 9. papoknak, akik ünnepi szentmisén nem tudnak koncelebrálni; 10. lelkigyakorlat részvevői; 11. jubiláns házastársak és szerz-ek; 12. felnőttként keresztelt házastársa, keresztszülei, szülei, hitoktatója a keresztelési misében; 13. újmisés szülei, rokonai, jótevői; 14. konventmisék résztvevői. - 1973: a magyar Püspöki Kar ezen ált. szabályokon kívül engedélyezte a ~t a) diákonusnak, ministránsoknak, kántornak és énekeseknek a néppel bemutatott szentmisében; b) temetési szentmisében és nászmisében áldozóknak; c) nagycsütörtökön a krizmaszentelési és az esti szentmisén; d) az elsőáldozóknak. - A ~ módja a lat. egyh-ban: 1. az áldoztató a Szt Vérbe (borba) mártott ostyát adja az áldozónak; 2. a Szt Test vétele után az áldozó ezüst csövecskével veszi, v. az áldoztató kanálkával adja a Szt Vért. - A K-i egyh-akban: kanálkában együtt adják a bort és a kenyeret. **

Péterffy II:212. - Bűnbocsánat és Oltáriszentség. Bp., 1976. - Onasch 1981:215.