🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > káptalani jelvény
következő 🡲

káptalani jelvény: →kanonokoknak a korabeli rendjelekhez hasonló, nyakban viselt jelvénye a 17. sz. végétől. - Kezdetben a Sztszék (pl. 1736: a königgrätzi székeskápt-nak), az illetékes pp. (pl. 1744: a leitmeritzi székeskápt-nak) adományozta, de létezett önálló, egyoldalú fölvétel is (pl. 1752: a trentói kápt. esetében). 1753-tól az akkori Osztr. Németalföldön lévő Tournay székeskápt-jának adott ~ alapján ált-sá vált, hogy világi uralkodó adományozza. - A mo-i ~eket litterae patentes formájában alapították, ezen dokumentumoknak azonban litterae armales tartalmuk volt, s kivitelük is ezeknek felelt meg. A m. ~ek döntő részét bevezették a →királyi könyvekbe (Libri Regii). A ~en látható a m. kir. korona motívuma, s ált. az adott kápt-nal kapcsolatos szt ábrázolása. A ~ek egy részét a pol. változások miatt megcsonkították, átalakították, az elveszetteket a korábbiaktól eltérő újjal pótolták. A ~eket időről-időre megújított szalagon, tokban tartották. Az idők során e féltve őrzött daraboknak újabb tokok készültek. - Mo-on ~t kapott: 1777: Esztergom, 1779. XI. 19: Kalocsa, 1803. VIII. 12: Nyitra, 1808. II. 19: Szepeshely, 1808. VII. 22: Győr, 1808. XII. 23: Vác, 1810. IX. 28: Csanád, 1816: Fiume, 1819. II. 26: Erdély, 1829. VII. 26: Eger, 1831. V. 16: Pozsony, 1831. IV. 22: Székesfehérvár, 1831. XII. 5: Pécs, 1835-48: Zengg, 1835. XII. 3: Besztercebánya, 1849-1905: Diakóvár, 1853: Lugos g.k., 1854. IV. 24: Nagyszombat, 1854. VIII. 24: Csázma, 1856. X. 10: Gyulafehérvár g.k., 1856. V. 2: Fogaras g.k., 1859. X. 28: Szamosújvár, 1862. XI. 16: Munkács g.k., 1865. II. 8: Szatmár, 1881: Szarajevó, 19. sz. vége: Eperjes g.k., Kassa, 1900. VIII. 13: Rozsnyó, 1913. V. 14: Szombathely. P.A.

Adeliges Jahrbuch 1957:69. (Barcsay-Amant, Zoltán: Nachtrag zum Corpus ung. Verdienstorden, Ehren- und Denkzeichen) - Keszthelyi Falerisztikai Tanulm. 1989. (Alexy, Z. G.: Kapitelzeichen in Ungarn im mitteleuropäischen Kontakt) - Zdenko, G. Alexy: Ehrenzeichen der Kapitel in vormals habsburgischen Ländern. Wien-Köln-Weimar, 1996. - Ker. egyh-ak és tört. szerepük a Kárpát-medencében. Honfoglalásunk és előzményei. Szerk. Csihák György. Bp-Zürich, 1997:246. (Pandula Attila: ~ Mo-on)

káptalani könyvtár   →székesegyházi könyvtár