Magyar Katolikus Lexikon > K > Kussinszky


Kussinszky Arnold Károly, OPraem (Szepesolaszi, Szepes vm., 1833. jan. 1.-Lelesz, 1918. máj. 6.): perjel. - 1853. XI. 6: lépett a jászóvári prem. kanonokr-be, 1856. XI. 9: ünn. fog-at tett, XII. 9: pappá szent. Prép-prelátusi iktató, 1857. III: Rozsnyón főgimn. tanár, 1859: Jászón a hittud. tanára. 1860: Rozsnyón, 1862: Kassán, 1865: Nagyváradon főgimn. tanár, 1868: Jászóváron a hittud. tanára, 1868-75: újoncmester, 1871: kvtárőr, 1875: a főpénztár őre is, 1881: alperjel, 1884. I: konventi elnök, 1887: perjel, 1894: Leleszen élt nyugalomban, ahol 1901: házfőn. - A Felsőmo-i Múz. alapító tagja. - M: Égi szövétnek. Ima- és énekeskv. a kat. tanuló ifj. számára. Rozsnyó, 1860. (4. kiad. Kassa, 1886) - Mo. földrajza középtanodai használatra. Rozsnyó, 1861. - Tolle, lege. (Elmélkedések) 1-2. köt. Uo., 1874. - Historia Ecclesiastica Novi Testamenti. Tom. 1. Uo., 1882. - Schematismus exhibens aa. 11. et philosophiae item ss. theologiae necnon ss. canonum doctores venerabilis cleri in Hungaria anno 1899. Kassa, 1899. - 1869-től a Directorii Can. Reg. Ord. Praem. de Castro Jászó Rosnaviae c. kézikv. szerk-je. - Kz-ban: A kk. történetei; Statua Ordinis Can. reg. Praem. T.E.

Szinnyei VII:528. - Jászóvári... jub. névtár 1902:289. - H. Kovács 1907:120.