Magyar Katolikus Lexikon > K > Kurbély


Kurbély György (Tusina, Nyitra vm., 1755. aug. 11.-Veszprém, 1821. máj. 27.): megyéspüspök. - A gimn-ot Szekszárdon és Pécsett végezte. 1774: a Pázmáneum növ-e lett. 1778. IX. 28: pappá szent., a budai generális szem. pref-a, 1782: Nagyszombatban sztszéki jegyző, 1786: prím. titkár. 1794. VIII. 11: esztergomi knk. 1795: a prím. parancsára a főszegyh. főespség ter-én egyh. látogatást végzett. 1806. VI. 28: pristinai cpp. és helytartósági tanácsos. 1808: udvari kancelláriai és kir. tanácsos. 1807. V. 23: szentistváni prép., 1808: Bécsbe költözött, a kancellária referense. 1809. VIII. 11: a kir. veszprémi mpp-ké nevezte ki. Rómából azonban a jóváhagyó bulla VII. Pius p. (ur. 1800-23) fr. fogsága miatt nem érkezett meg, ezért a veszprémi kápt. 1811: helynökké választotta, s így kormányozta az egyhm-t. 1815. I. 16: a Sztszék megadta a hozzájárulást, III. 5: Vácott pp-ké szent. 3 é. alatt bejárta egész egyhm-jét. Sok szegény diákot taníttatott. Hívei sokaságát ajándékozta meg általa fordíttatott és nyomatott jámbor kv-ekkel. 1812: a pápai és segesdi főespségek létrehozásával átszervezte az egyhm-t, 8 új pléb. megalapítását segítette. 1817-19: a hazai szerzetesr-ek szabályzatán dolgozott. - Utóda a pristinai c-en 1811: Schwarzenberg Ernő, veszprémi széke 1821-23: üres, utóda 1824. III. 4: Makai Antal. 88

LBE:429. - Mendlik 1864:50. (80.) (1815-21: veszprémi mpp.) - Gams 1873:387. (s.v. Kurbélyi; 1814. IX. 26-†1821. V. 27: veszprémi pp.) - Kollányi 1900:404. - Hermann Egyed: ~ veszprémi pp. H.n., 1942. - Schem. Vesp. 1916:XXXIII. (81.); 1975:52. - Pfeiffer 1987:49.

Kurbély Vince László, OSB (Sümeg, Zala vm., 1889. nov. 26.-Pannonhalma, 1975. júl. 14.): gimnáziumi tanár. - 1906. VIII. 6: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. A bpi tudegy-en gör-lat. szakot végzett. 1913. VI. 1: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. Esztergomban, 1917: Pápán, 1920: Kőszegen gimn. tanár, 1926: Zalaapátin esztergályi hitelemző, 1929: Sopronban, 1933: Pápán, 1938: Kőszegen gimn. tanár, 1948: Bókaházán lelkész. Mivel ápr. 4-én 7 óra után misézett, 1952. IV-1953. X: Kistarcsán internált. 1953: Pannonhalmán nyugalomban, 1954: Sopronban kp., 1955: Pannonhalmán nyugdíjas. - Kőszegen 2 ném. isk. opera ford-át mutatták be tanítványai. - Versei: esztergomi (1916/17), kőszegi (1926/27) és pápai bencés gimn. értes. (1934/35). 88

Barthos-Csetri 1923:137. - Jámbor 1936:154; 1938:152; 1942:207. - Balogh 1941:19. - PN 1987:156. (1200.) (s.v. Korbélyi [Kurbély] V. L.)