Magyar Katolikus Lexikon > K > Kurcz


Kurcz Adolf (Kalocsa, Pest vm., 1871. febr. 28.-Kalocsa, 1939. febr. 11.): plébános. - 1892. VII. 27: szent. pappá. Kalocsán h. hitoktató a Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek elemi isk-jában. 1893. VII. 19: káplán Péterrévén. 1897: hitoktató a kalocsai el. és polg. isk-ban, 1900: a Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek tanítónőképzőjében. 1907: a polg. isk. tanítóképző hittanára. 1916: keceli plnos. 1920: esp. A kalocsai főszékeskápt-ban 1936. VI. 27: id. mesterknk. - Írásai 1909-14: a Mária Kongregáció Értesítőben jelentek meg. 88

Nemzeti Újság 1939. II. 12. - Érs. tanítőképző értes. 1939:9. - Gulyás XVII:790. - Lakatos 1998:141.