🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kuminetz
következő 🡲

Kuminetz Géza (Nagyatád, Somogy m. 1959. szept. 14.–): egyetemi tanár. – Az ált. isk-t Csokonyavisontán, a gimn-ot Csurgón végezte, 1977: éretts. A Keszthelyi Agrártudományi Egy. Növényvédelmi Üzemmérnöki Szakán kezdett tanulni. 1980: veszprémi egyhm-s kispap. 1981–83: katona Lentiben. – A teol-t Esztergomban kezdte, a KPI növ-eként Bpen végezte, 1988. VI. 21: Csurgón sztelték pappá. A VI. év után 1989: teol. dr., a PMI ösztöndíjasa Rómában, 1991: kánonjogi licenciát szerzett. – Hazatérve a Veszprémi Érs. Hittud. Főisk. teol. tanára, 1994-ig egy. lelkész is. 1994–96: a Veszprémi Boldog Gizella Papnevelő Int. spirituálisa. A Hittud . Főisk-n 1996–98: tanulm. ig., az 1997/98-as tanévben prefektus is, 2000–06: rektorhelyettese. – 1996: habilitált dr és egyetemi magántanár a PPKE HTK-án. A PPKE Kánonjogi Posztgraduális Int-ben 1996–2002: ny. rk., 2002–: ny. r. tanár. – 1998–2003: a PPKE HTK-án megbízott előadó, 2003–09: áthelyezéssel ny. r. tanár a PPKE HTK Kánonjogi Tanszékén. – 2003–2006: a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Int. eln-e. 2006–08; 2008–2010: a PPKE HTK dékánja. – Közben 2009. I. 1: a KPI rektora lett. II. 1: a jogi tanszékről átment a lelkipásztorkodástan és liturgika tanszékre. – 1994: p. káplán. 2001: a Nemzetk. Kánonjogi Társ., 2007: a SzIA tagja. – Írásai 1997–: a Teológia, Studia Wesprimiensia, Kánonjog, Folia Canonica, Folia Theologica, Vigilia folyóiratokban. – M.: Az egyházi vagyonjog alapjai. Bp.,1997. – A jogrend filozófiai megalapozása Horváth Sándor OP. műveiben. Bp., 2000. – Katolikus házasságjog. Bp., 2002. – Az Egyház megszentelő feladata IV. (A megszentelés egyéb eszközei). Bp., 2005. – A kiengesztelődés szentségei. Bp., 2008. s.k.