Magyar Katolikus Lexikon > K > Kulcsár


kulcsár   →gondnok

Kulcsár Irén M. Franciska, OPraem (Sopron, Sopron vm., 1896. febr. 11.-Sopron, 1979. júl. 30.): szerzetesnő. - Gimn. éretts. és óvónőképző elvégzése után 1928. VI. 17: Külsővaton lépett a r-be. 1929. VI. 30: első, 1932. VII. 11: örök fog-át uo. tette. r.k.

Kulcsár István, SJ (Nagyszöllős, Ugocsa vm., 1865. nov. 15.-Kalocsa, 1925. dec. 3.): gimnáziumi tanár. - 1883. VIII. 14: lépett a JT-ba. 1895: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1896-98, 1907-10: és 1922/23: Kalocsán tanított. - M: A nagyszombati főgimn. Mária-Kongr. ünnepi értes. zászlója fölavatásának alk. Nagyszombat, 1903. 88

Tóth 1910:128. - Barthos-Csetri 1922/23:122. - JTÉ 1940:331.

Kulcsár János (Vác, Pest-Pilis-Solt vm., 1839. márc. 13.-Vác, 1904. dec. 14.): plébános. - A gimn-ot Vácott, Pesten és Egerben végezte. 1854: kispap lett. 1860: a teol-t elvégezvén, 1 é. az egyhm. irodában töltött. 1861. X. 18: pápai korengedéllyel pappá szent., Várkonyban (Borsod vm.) kp., hol Seneca műveit ford. 1864: Törökszentmiklóson kp., 1867: Egerben szegyh. karkp., hitelemző és képzőint. tanár. 1883-1904. IX. 1: Szomolyán plnos. - Cikkei: Egri Egyhm. Közl. (1870: Az isk. és a lelkész; Hozzászólás a polg. házasság kérdéséhez; 1871: A pápa függetlensége és aggodalmaink; Az álliberalismus és positivismus; 1873: Kalászatok az egyh. szónoklat mezejéről; Lévay Sándor, nekr.; 1878: Az egyh. beszéd tartalmáról; 1883: Non praevalebunt). - M: Az első vatikáni zsinat. Eger, é.n. 88

Koncz 1892:150. - Schem. Agr. 1896:172. - Szinnyei VII:434. - Gulyás XVII:721.

Kulcsár Kálmán, OFMConv (Arad, Arad vm., 1911. ápr. 22.-): szerkesztő. - Aradon éretts. 1929. IX. 1: Marosvásárhelyen lépett a r-be. Nagybányán, majd Rómában tanult. 1934. VII. 30: pappá szent. Hazatérve Aradon az áll. fiúgimn. hitokt-ja. - Rómából cikkeket és tanulmányokat küldött a nagyváradi Erdélyi Lapokba. Hazatérése után Aradon a Hírlap és a Vasárnap munk., az utóbbinak 1939. I-tól beszüntetéséig szerk-je. 88

Monoki 1941:7. - Monay 1953:63.

Kulcsár Margit Petronella, ANK (Nyírbakta, Szabolcs vm., 1911. júl. 6.-Baktalórántháza, 1975. júl. 26.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - A polg. isk. elvégzése után 1930. I. 12: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1931. VIII. 15: első, 1934. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolg. r.k.

Kulcsár Mária Katalin, KN (Hegykő, Sopron vm., 1886. dec. 22.-Gyón, 1957. nov. 24.): szerzetesnő. - 1906. VI. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1909. VII. 21: tette. Zsámbékon, Enyickén dolg. - A szétszóratás után 1957. XI. 24-től a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Kulcsár Mihály László, OFMConv (Arad, Arad vm., 1913.

nov. 3.-): házfőnök, plébános. - Aradon éretts. 1932. IX. 8: Marosvásárhelyen lépett a r-be. Nagybányán, majd Rómában tanult, 1937. VII. 25: itt pappá szent. Hazatérve Nagybányán a teol-ok pref-a. Szegeden egyhjogi dr. lett. Lugoson, majd 3 é. múlva Nagyenyeden házfőn. és plnos. - Cikkei az aradi Vasárnap (1939-40), a kolozsvári A Hírnök (1939), a Havi Szemle (1943), az Erdélyi Gazda (1944) és a temesvári Déli Hírlap (1941-44) c. lapokban. - Fm: Az Egyházi Törv-kv. rendelkezései az Oltáriszentség tiszteletéről. Dri ért. Szeged, 1938. Kz. az Egy. Kvtárban. - Ferences akció a hit szolgálatában. Kolozsvár, 1939. - XII. Pius p. Arad, 1943. 88

Monay 1953:63.