🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kuhn
következő 🡲

Kuhn Lajos (Kistószeg, Torontál vm. 1844. márc. 13.– 1902 előtt?): plébános.– 1869. IX. 9: csanádi egyhm-s pappá szent., IX. 30: Temesvárt mat. és fiz. gimn. h.tanár, 1870. IV. 29: tanári vizsgát tett és XI.. 27: bölcsdrrá avatták, IX. 16: kinevezték a gimn. r. tanárává. 1880. I. 1: Nagyszentmiklóson (Torontál vm.) plnos, 1882. XI. 28. ker. alesp. – Tanárkodása alatt a DMo. Term.tud. Társulat titkára. – Cikkei: Temesvári főgimn. ért. (1873: Néhány szó a háromszögtanról), Term.tud. Füzetek II. (1878: A tojás- és fészekgyűjtés és az azokkal való bánásmód; A Dmo-i természetrajzi múz. az 1877: szerzett kitömött madarak jegyzéke; 1881: Dmo. madárvilága; 1883: A madárvonulás Nagyszentmiklós és Nagyfalu környékén az 1881–82. években, ném-ül: a Mittheil. d. orn. Vereines in Wien, 1882); M. orvosok és term.vizsgálók munkálatai XXIII. (1886: A madarak költéséről Nagyszentmiklós és Nagyfalu környékén az 1880–86. években) – M: A polygnom-tétel, vagy soktagi tantét. Temesvár, 1875. – A nap munkája. 3 népszerű fölolvasás. Uo., 1877. (Klny. Term.tud. Füz.) – A ragadozó madarak Torontál vm. madárvilágában. Bp., 1898. – Torontál vm. madárvilágában. Uo., 1898. (A SZIT tud. és irod. o. fölolvasó üléséből 29. sz.) – Temesvárt 1877–79: a Természettudományi Füzetek szerk. 88

M. Sion 1889. 636. – Buday Jenő: A m. állattani irod. ismertetése 1881–90-ig. Bp, 1891. – Schem. Csanad. 1894:182., 1902. (nincs) – Szinnyei VII:417. – Gulyás XVII:748.