Magyar Katolikus Lexikon > K > Kudlik


Kudlik János (Tósnyárasd, Pozsony vm., 1842. máj. 19.-Pozsonypüspöki, 1900. nov. 26.): plébános. - A teol-t Esztergomban végezte, 1866. VII. 25: pappá szent. Balassagyarmaton kp., 1872: az esztergomi tanítóképző tanára, 1873: ig-ja. 1881: Pozsonypüspöki plnosa, 1887: a somorjai ker. ogy. képviselője. - Pol. vezércikkeket írt a Magyar Államba, a Keresztény Mo-ba, a M. Néplapba, a Pozsony c. lapba, prédikációi a Jó Pásztor XI-XIII. évf-ában. Cikkeiben a zsidókérdéssel is foglalkozott. - M: Assisi Szt Ferenc élete. Írta Chavin de Malan. Ford. Pest, 1865. - Bibliai régiségtan. 1. füz. Bibliai földr. Uo., 1871. - IX. Pius intelmei a kat-okhoz. Ford. H.é.n. - Magyarázat ~ fatérképéhez. Esztergom, 1879. 88

Zelliger 1893:277. - Szinnyei VII:407. - Circ. Strig. 1900.