🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kubinszky
következő 🡲

Kubinszky Lajos, Luiz (Szombathely, Vas vm., 1907. okt. 30.-): jogtudós, könyvtáros. - A Pázmány Péter Tudegy-en 1930: jogból drált. 1935: ügyvédi és bírói vizsgát tett, 1938: a VKM igazg., jogi és törv-előkészítési oszt-ának min. s-titkára, 1945: min. tanácsosa, az egyetemi és tud-os főoszt. h. vez-je. 1946/47: a műegy. mb. előadója. 1948. V. 25: a Pázmány Péter Tudegy. a vallás- és közoktatási igazgatási jog tárgykör mtanárává képesítette. 1949 elején Au-ba, 1950: Brazíliába emigrált. São Paulóban 1950-90: a Pápai Kat. Egy. Közp. Kvtárának ig-ja; egy. előadásokat is tartott. - M: A vallás és közoktatási igazgatási jog vázlata. Bp., 1947. - A magyar közoktatásügyi pol. a két háború között. New York, 1953. Bo.Gy.

MTC 1938:277. - Pázmány Péter Tudegy. alm. 1947/48:28. -Szy 1966:256. - Borbándi 1992:212. - Nagy 2000:585.

Kubinszky Mihály (Dunapataj, Pest vm., 1824. aug. 1.-Baja, 1881. febr. 23.): fölszentelt püspök. - A gimn-ot Baján, Kalocsán, Szegeden és Egerben, a teol-t kalocsai egyhm-s növ-ként a KPI-ben végezte. 1848. VII. 5: pappá szent. Bikityen (Bács vm.) kp., 1849: Bécsben az Augustineumban tanult tovább, 1851: teol. dr. Kalocsán a szem. spirituálisa, 1852: teol. tanára. 1856: tb. udvari káplán. 1860: knk., a szem. rektora. 1865: apát. 1867-69: a KPI rektora Pesten. 1869: pápai káplán. Kalocsára visszatérve 1873: érs. főtanfelügy. 1875: a kalocsai szem. rektora. 1876. III. 17: kinev., IV. 3: megerősített tinnini pp., érs. helynök. - A kalocsai főszékeskápt-ban 1860. VIII. 2: tiszai, 1865. VIII. 30: bácsi, 1866. X. 15: szegyh. főesp. 1868. XI. 16: bácsi kisprép. 1869. IX. 29: éneklő-, 1875. VI. 5: olvasóknk. - 1876: a már meglévő el. tanítónőképző mellé polg. isk-t, 1878: óvónőképző int-et szervezett. - A tanítónőképző int-ben nevelés- és módszertant tanított, haláláig teol. tanár volt. Au-ban, Fro-ban, Belgiumban, Spo-ban, Holl-ban és No-ban a papnevelést, a szem-okat tanulmányozta. A →Szent László Társulat alelnökeként sokat tett a →csángókért, 2x járt Moldvában, hogy helyzetükről tájékozódjék, amiről 1868: és 1880: tett jelentést. - M: Memoriale Sacrorum Exercitiorum in alma dioecensi Csanadiensi asservatorum. Kalocsa, 1859. - Sztek élete. Írta Vogel Máté. Ford. Uo., 1865. - Két korszerű kérdés: a) Mire való az apácza a földön? b) Mire valók az iskolanénék Szabadkán? Uo., 1871. - Tanügyi tapasztalatok. Szulik Józseffel. Uo., 1873. - A tökéletességnek és keresztény erényeknek gyakorlása. Írta A. Rodriguez. 1-3. köt. Ford. Jáky Ferenc és Tóth Mike. Kalocsa, 1874. Kiad. - Cikkei a Munkálatok (1846), Religio (az 1850-es években), a Magyar Állam (1870) c. lapokban. - 1867: szerk. és kiad. a Jézus Szt Szíve Hírnöke c. folyóir-ot, 1867. VII-1879. XII: a Társulati Értesítőt és 1868: Fasciculi Ecclesiasticit. - Utóda a tinnini c-en 1885. VII. 27: Majorossy János. T.E.

LBE:575. - Schem. Col. 1881:111; 1882:134. - M. Sion 1888:303. - Szinnyei VII:367. - Hermann-Artner 1938:558. - Ritzler-Sefrin VIII:554. - Lakatos 1998:139.