🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kuba
következő 🡲

Kuba, República de Cuba: 1. sziget a Nagy-Antillák szigetvilágban. - 2. köztársaság ~ szigetén. Ter-e 110.860 km², főv-a Havanna. Hiv. nyelve a sp. - 1492: Kolumbusz fedezte fel. 1510: sp. gyarmat. 1868-98: függetlenségi háborút vívott, az USA segítségével 1902: független közt. Az 1953. VII. 26-i, Fidel Castro vezette felkelést Santiagóban és Bayamóban leverték. Castrót bebörtönözték, de 1955. V: amnesztiát kapott. 1956. XII. 2: partra szállt Oriente tartományban, s az első vereségek után a Sierra Maestrát támaszpontul használva sikeres gerillaharcba kezdett. 1958. X: indította meg a végső offenzívát F. Batista tábornok-elnök ellen, aki 1959. I. 1: elmenekült ~ból. Kikiáltották a közt-ot. - Misszionálását 1524: a domonkosok, 1529: a ferencesek kezdték. Munkájukba 1603: az irgalmasok, majd a jezsuiták is bekapcsolódtak. A domonkosok Havannában 1580: ktort, 1728: egy-et alapítottak. - 1834: minden ktort föloszlattak, az egyh. szervezetet fölszámolták. Az újjászervezést 1903: kezdték meg, s hamarosan 6 kat. egy-et alapítottak. 1961: minden külf. papot kiűztek ~ból, VI. 6: az okt. minden intézményét államosították. - II. János Pál p. 1998. I. 21-26: lpászt. látogatást tett ~ban. - Érsségei és ppségei: 1522: Santiago de Cuba, 1787: San Cristobal de La Habana, 1903: Cienfuegos-Santa Clara, Pinar de Rio, 1912: Camagüey, Matanzas, 1979: Holguin. 1957: a 6.400.000 lakos legnagyobb része r.k. volt, 1997: a hivatalos stat. szerint a 11.059.000 lakosból 56% felekezeten kívüli, 41% r.k., 3% prot. - M. kat. sajtója: 1935-40: Magyarság. **

LThK VI:655. - Földünk 1978:352; 2000:250. - Kiss 1978:363. - NCE IV:514.

Kuba: Havannában 1935-40: Magyarság. - Németország: Aachenben 1962-71: Aacheni Értes.; Augsburgban 1976: Augsburgi Levél; Berlinben 1935-40: M. Lelkivezető; Burg Kastlban 1957-62: Koldusdiák, 1963-64: Kis Diák; Hamburgban 1981?-82?: Körlevél; Kölnben 1957-68: M. Könyvbarátok, 1962-69: Pásztortűz, 1963-64: Kis Diák; Landshutban 1950-?: No-i M. Kat. Akció Tájékoztatója; Münchenben 1947-49: Kat. Élet, 1947-49: Iránytű, 1947-58: Harangszó, 1948-59: Belső Tájékoztató, 1948-71: Egyhközs. Értes., 1949-50?: Kat. M. Diákok Szövetsége Értes., 1950: Szózat, 1952-61: Kis Pajti, 1953-60: Pásztortűz, 1955-68: Pannonia Sacra, 1960-61: Őrszem, 1964: Pax Romana, 1964-67: KMEM Informationen, 1967-68?: M. Egyh. Tájékoztató, 1969-: Életünk, 1980-91: Hírek a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom Életéből; Nürnbergben 1952-53: Karácsonyi Harangok; Rodenkirchenben 1957-69: Amerikai M. Kiadó Levelei; Rosenheimben 1948-53: Pásztortűz; Stuttgartban 1948-49: Hazánk, 1960-?: Die Karpathenpost, 1963-67: Új Élet, 1964-69: Gesta, 1968-?: Vetés és Aratás; Vilshofenben 1947-49: Kat. Tudósító. - Olaszország: Capuában 1961-67: Szt István Kir. Népe; Genovában 1946: Szt István Népe, 1948: Szt István Kir. Népe, 1948: Kisharang, 1951-52?: Szt István Népe; Milánóban 1948: Kisharang; Pisában 1956-?: Igazság; Rómában 1923-26: O.R.I., 1948: Kisharang, 1948: Római M. Kurir, 1951-52: Papi Közl., 1951-53: Élet, 1956-57: Panis Evangelicus; Torinóban 1903-15: Szalézi Értes.; Traniban 1946-47: M. Harangok. - Portugália: Fatimában 1964-67: A Fatimai Kálvária Hírei, 1964-: Fatimai Látnokok. - Románia: Bukarestben 1910-11: Szt István Kir., 1935-40: Bukaresti Kat. Tudósító. - Spanyolország: Malagában 1958-61: A Fatimai Kálvária Hírei - Svájc: Lausanne-ban 1965-70: Látogatók; Lutryban 1971-72: Szerpapi Szolg.; Luzernben 1949: Svájci M. Kat. Tudósító, 1950: Dicsértessék, 1950-68: Hiszek; Oltenben 1958-59: Keresztény M. Munkás; St. Gallenben 1969-?: Életünk; Zürichben 1971-: Tájékoztató, 1991-92: Krisztusi Szolidaritás. - Svédország: Göteborgban 1959-60: Szt István Egyhközs. Értes., 1959-74: M. Hírek, 1963-65: Kat. Értes., 1985-: A Svédo-i Kat. Misszió Levele; Stockholmban 1948-59: M. Hírek, 1950: Egyhközs. Tudósító, 1950-55: Hírek Mindenfelől, 1958-67: Kat. Értes., 1966?-79: Stockholmi Hírek, 1967: Új Értes., 1980-84: Stockholmi Levél. - Tajvan: Potzuban 1964-?: Formózai M. Jezsuiták. - USA, Indiana áll.: South Bendben 1901-24: Az Igazság, 1924: M. Tudósító. - Kalifornia áll.: Hollywoodban 1969-70: Ny-i M. Élet; Los Angelesben 1959-76?: Szt István R.K. Egyhközs. Értes-je; San Franciscóban 1938-41: Christianity - Kereszténység. M. Irredenta. - Michigan áll.: Detroitban 1913: Kath. Közl., 1924-25?: Kath. Őrszem, 1929-47: A Szt Kereszt Hírnöke, 1931-41?: Kat. Cselekvés. - Minnesota áll.: St. Louisban 1901?-09?: Új Világ, 1913: St. Louisi Hírlap, 1913-49: St. Louis és Vidéke. - New England áll.: Bridgeportban 1942-49: A Mi Lapunk. - New Jersey áll.: Garfieldben 1954-?: Vezetők Lapja; New Brunswickban 1919-22: A Kereszt, 1971-81: Egyhközs. Értes.; New Jerseyben 1931: A Kereszt; Passaicban 1908-09: Hajnal, 1970-77: M. Történelmi Szle; Perth Amboyban 1901-24: Hit, 1921-41: Híradó; Trentonban 1919-22: A Kereszt, 1924-30: A Kereszt Újság. - New York áll.: Buffalóban 1925-29: Munkás Testvér, 1952-53: Piar. Öregdiák; Derbyben 1954-59: Diákélet Derbyben, 1954-64: Piar. Öregdiák; Lackawannában 1991?-93?: Heti Plébániai Értes.; New Yorkban 1932-33: A Kereszt - Egyetértés, 1955-56?: Tudósító, 1972-: Barátainknak a M. Jezsuiták, 1974-75: St. István's Hungarian Catholic Church Bulletin; Staten Islanden 1939-?: Szt Erzsébet Rózsái; Yonkersben 1928?-29?: Krónika. - Ohio áll.: Akronban 1936-41: Kat. Élet; Clevelandben 1893-1901: Mo-i Szt Erzsébet Amerikai Hírnöke, 1894-1916, 1935-38, 1942-58: Kat. M-ok Vasárnapja, 1900-01: M-ok Vasárnapja g.k., 1906-?: M. Napilap, 1909-10?: Képes Családi Lpk., 1927-64?: A Jó Pásztor; Lorainban 1927-28?: Népbarát, 1935-37: Az Őrszem g.k., 1971?-: A Fáklya; Youngstownban 1911: Kath. Képes Családi Lapok, 1924: Youngstowni M. Híradó, 1958-93: Kat. M-ok Vasárnapja, 1962-64: A Fatimai Kálvária Hírei. - Pennsylvania áll.: Connelsville-ben 1923-24: Connelsville és Vidéke; Hazletonban 1891-97: Önállás; Homesteadben 1919-23: Homesteadi Szt Illés Magyar G.K. Hitközs. Értes., 1923-24?: Szt Család, 1924?-28?: Szt Illés Értes.; Mckeesportban 1895-1905: M-ok Csillaga, 1912-23: M. Kath. Zászló, 1924: M. Zászló; Northamptonban 1908-24: Regnum Marianum; Pittsburghben 1906?-09: M. Zászló, 1923-24?: Szt Anna Hírnöke, 1927-64?: A Jó Pásztor, 1923: Szt Anna Hírnöke; Throopban 1949-55: M. Végvár. - Uruguay: Montevideóban 1947-48: Értes. a Montevideói Kat. M. Egyhközs-től, 1948-59: Értesítőnk. - Venezuela: Caracasban 1953-54: Caracas Hangja, 1955-64: Kat. Értes. **