🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kruesz
következő 🡲

Kruesz Krizosztom Károly, OSB (Völgyfalva, Sopron vm., 1819. jan. 21.-Pannonhalma, 1885. jan. 11.): főapát. - 1829: Győrött gimn. tanuló, 1835. IX. 16: Pannonhalmán lépett a r-be, a fil-t Győrött, a lat-t, gör-öt, m. irod-at és a hittud-t Bakonybélen tanulta, közben termtud-okkal is foglalkozott, a pesti tudegy-en drált. 1840. VI. 9: fog-at tett, 1843. VII. 26: pappá szent. Pozsonyban az 1. és 2. nyelvészeti o. gimn. tanára, 1845: Győrött a r. növendékek tanára, 1848: Pozsonyban akad. tanár, a bencések városból való kiutasítása után 1850: Pannonhalmán a r. növ-ek tanára, 1861: Pozsonyban kir. főgimn. ig., 1865. IX. 5: Pannonhalmán főapát, s mint ilyen a főrendiház tagja. - Fölemelte a gazdatisztek és a cselédség járandóságát, faiskolákat állíttatott, Pannonhalmán tanárképzőt szervezett, a szegyh-at megújíttatta. 1878. VI. 14: a MTA tb. tagja (melynek 5000 Ft-ot ajándékozott). - M: Természettan főgimn. sz. Subic S. után, ford. 1-2. r. Kühn Rajmunddal. Pest, 1862. (2. jav. bőv. kiad. Uo., 1865) - Vegytani adatok, pótlékul Subic term-tanához. Uo., 1862. (2. kiad. Uo., 1864) - A szervetlen és szerves vegytan rövid vázlata. Uo., 1865. - A rendtársakhoz. (Székfoglaló) Uo., 1865. - Encyclica quadragesimalis pro anno 1866. Uo., 1866. - A nagyböjt alkalmából. (Enciklika) Uo., 1866-67. és Komárom, 1872. (ez lat-ul uo.) - A pannonhalmi főapát körlevele az el. népisk. ügyében. Komárom, 1869. (lat-ul is) - Rómának az olaszok által történt kiostromoltatása alk. Uo., 1871. (Körlevél, lat-ul is) - A vegytan alapvonalai. Átd. Fehér Ipoly. Pest, 1872. (2. kiad. 1875, 3. kiad. 1879) - Elnöki beszéde, mellyel a m. orvosok és term-vizsgálók 17. nagygyűlését megnyitotta. Győr, 1874. - Az egyh. búcsú kihirdetése alk. Komárom, 1875. (Körlevél, lat-ul is) - Emléklapok ... Bécs, 1876. - Főpásztori szózat a ker. hívekhez. Komárom, 1877. - A jelenkor bajairól. Győr, 1879. (Körlevél, lat-ul is) T.E.

Szinnyei VII:342. - Jordán Emil: ~ pannonhalmi főapát tanügyi munkássága. 1939. (Dissz.) - Sólymos László: ~ pannonhalmi főapát (1865-85) egyénisége, szerz. és lpászt. működése. 1959. (Dissz.) - PN 1987:75. (522.)