Magyar Katolikus Lexikon > K > Krizogon


Krizogon, Szt (†Aquileia, 4. sz. eleje): vértanú. - Magasrangú tisztviselő volt Aquileiában. Diocletianus cs. (ur. 284-305) nagyobb méltóságok fölkínálásával akarta hittagadásra bírni. Mivel erre nem volt hajlandó, XI. 23: lefejezték. - Római tp-a a →Szent Krizogon temploma. Neve a róm. kánonban szerepel. Ereklyéit a zárai szegyh-ban őrzik. - Ü: nov. 24. **

BS IV:306.

Krizogon, Chrysogonus de Dominis, Grisogonus, OFM (†1413. jan. 4. előtt): püspök. - Arbei knk., 1363. VI. 7-1372. XI. 3: arbei pp., áthelyezték, Gamsnál 1372. VII. 15-1403. V: traui pp. (a MA-ban 1372. VII. 14-1387 és 1389. V. 23-1403: traui pp., közben 1388. II. 19-1389. XII. 18: és 1404-1419. II. 22: a traui szék üres). Nápolyi László támogatására és a Sztszék befolyásának érvényesítésére a p. áthelyezte, 1403. VI: kalocsai érs. 1404: megkapta a palliumot. Zsigmond nem fogadta el, az érsség kormányzója Garai Miklós nádor volt. Egyike volt azon főpapoknak, akik a trónszerzési kudarc után Itáliába kísérték Nápolyi Lászlót. A MA-ban 1404. VI. 3-1408. VII. 28: a kalocsai szék betöltetlen. 1409: Siklósi Miklós a vál. érs. T.E.

Mendlik 1864:79. (1404: kalocsai érs.) - Gams 1873:395. (s.v. Chrysogonus de Dominis [Dumine] 1363. VI. 7-1372. XI. 3. előttig arbei pp.), 424. (1372. VII. 15. előtt-1403. V. 26: traui pp.), 372. (s.v. Chrysogonus; 1404: kalocsai érs.) - Fraknói 1895:542. (s.v. Krysogon) - Eubel I:490. (1363. VI. 7: arbei pp.; s.v. Chrysogonus de Dominis), 490. (1372. VII. 14: traui pp.), 197. (1403: kalocsai érs.) - Winkler 1929:44. (dalmát ferences, adm.) - Schem. Col. 1942:16. (41.) (1404-08: érs.)