Magyar Katolikus Lexikon > K > Kriza


Kriza János (Nagyajta, 1811. jún. 28.-Kolozsvár, 1875. márc. 26.): unitárius püspök, népköltészeti gyűjtő, költő. - Főisk. tanulm-ait a kolozsvári unit. koll-ban, 1835-37: Berlinben végezte. 1837: a kolozsvári unit. egyh. lelkésze, 1861: pp-e. - Fiatalkori verseivel a Petőfi előtti irod. népiesség egyik fő alakja. 1839-től adta ki a Remény irod. zsebkv-et. 1842: népköltési gyűjt. kiadására hívott fel, mely Mikó Imre anyagi támogatásával 1863: Vadrózsák c. jelent meg, s balladákat, dalokat, táncszókat, találós kérdéseket, népi sajátosságokat, szokásokat, népmeséket tartalmaz, valamint egy tájszótárt s egy rövid tanulmányt a székely nyelvjárásokról. Legtöbb klasszikus balladánk először ~ gyűjt-ében szerepel. Ezek váltották ki a m. néprajz első jelentős vitáját (Vadrózsa-pör). - 1841: az MTA l., 1863: a Kisfaludy Társ. r. tagja. - Fm: Vadrózsák. Szerk. Gyulai Pál. Kolozsvár, 1863. - Magyar népköltési gyűjtemény. 1-3. köt. Vál. Arany László, Gyulai Pál. Pest-Bp., 1872-82. - Székely népköltési gyűjt. 1-2. köt. Vál. Gergely Pál, Kovács Ágnes. Bp., 1956. - ~ alapította a Keresztény Magvető c. folyóiratot, melyet 1861-62: szerk. is. **

MÉL I:1019. - MNL III:334.