Magyar Katolikus Lexikon > K > Kritsfalussy


Kritsfalussy István, kritsfalvai és darvai (Kolozsvár, Kolozs vm., 1878. aug. 17.-Bp., 1958. nov. 14.): tanár. - 1897: a kolozsvári piar. gimn-ban éretts., a Ferenc József Tudegy-en 1901: földr-termrajz szakos tanári okl-et szerzett, a növénytani tanszéken tanárs. - 1904: az aradi kir. kat. gimn. tanára. Az I. vh-ban katona, 26 hónapot töltött a montenegrói és olasz harctereken, 1918. XII: századosként szerelt le. Az aradi kir. kat. gimn., majd a bpi tisztviselőtelepi gimn. tanára, 1923-1937. VII. 1: nyugdíjazásáig a Bp., II. ker. Toldy Ferenc Reálisk. majd Gimn. tanára, közben Szegeden jogból drált. 1922-38: a bpi szállodás és vendéglős szakisk. ig-ja is. 1937-48: az angolkisassz. polg. isk. tanárképző főisk-jának növény- és állattan tanára. - Aradi tanárként a sejt- és szövettan tanításában a nehézkes vázlattáblákat eredeti felvételekkel helyettesítette, 1913: kiadta. Használatát a minisztérium az összes középisk. számára engedélyezte. - Részt vett az →aradi vértanúk tetemeit felkutató biz. munkájában. Eredményeit az Aradi 13 vértanú és emlékei c-mel foglalta össze, s diapozitívekkel illusztrálva előadásokat is tartott. - Támogatta a hazai vendéglő- és szállodaipart, évekig az Internationale Hotel Industrie szaklap főszerk-je, a Vendéglős Szemle főmunk. s a Genfi Szövetség hivatalos lapjának fel. és főszerk-je. - M: Mikrofotográfiai fali képek. Zoológiai rész. Bp., 1913. - A bpi vendéglősök áll. segélyezett szakirányú isk. 25 é. tört. Uo., 1920. - A bpi szállodás és vendéglős szakirányú tanoncisk. értes. az 1937/38-1947/48. tanévről. Közzétette. Uo., 1938-48. - A bpi szállodások és vendéglősök ipartestületének tervezete a vendéglátóipar színvonalának emelésére. Uo., 1947. 88

Kalmár 1910:1. (s.v. Kisfalusy!) - Gulyás XVII:631. - Értesítők 5: B3234-40, B3496-3500. - Ghillány Zoltánné közlése