🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Krisztus arca
következő 🡲

Krisztus arca, Szent Arc: Isten megtestesült Fiának, a Názáreti Jézusnak emberi arca, „az isteni lényeg képmása” (Zsid 1,3). - ~n Isten dicsősége ragyogott föl az ember számára (2Kor 4,6), benne vált láthatóvá a senki által nem látott isteni arc (Jn 1,18). Maga Jézus mondja: „aki engem látott, látta az Atyát” (Jn 14,9). - ~ a Fájdalmak Férfiának arca: az isteni arcot →Jézus megcsúfolásakor kendővel letakarták, ököllel ütötték, leköpdösték, tövissel koronázták (Iz 52,14; Jn 19,3; Mt 26,67; Mk 14,65; Jn 19,3), ugyanakkor a világ urának, →Krisztus Királynak az arca (Mt 17,2; Jel 10,1). - Az →arc keleti értelmezésnek megfelelően ~ azonos magával Jézus Krisztussal: a zsoltárok „arcodat keresem” (31,17; 68,9, 118,135 stb.) szavai a lélek Jézus utáni vágyának kifejezői. ~ az evang. szolgálata által minden emberben fölragyog (2Kor 4,1). - A misztikában ~ a lelki élet középpontja. A rendkívüli kegyelmek között igen gyakori a szenvedő v. dicsőséges Szt Arc szemlélése →látomásban v. az értelem termfölötti látásában (Önéletrajza szerint Avilai Szt Teréz élete bizonyos szakaszaiban szinte állandóan birtokolta ezt az ajándékot; Lisieux-i Szt Teréz szerz. neve: „A Szent Arcról nev.” is erre utal). - Tiszteletét a →Jézus Szentséges Arca Társulat hivatásszerűen ápolja és terjeszti. A hagyomány az →Abgár-képet, a →torinói halotti lepelt és →Veronika kendőjét ~ként tartja számon. - Ikgr. Szt Júdás Tádé és Veronika ábrázolásain szerepel. A megfeszített Krisztus képein a fájdalom csak szebbé teszi ~t. Ny-on sokáig uralkodó maradt az ifjú, szép arc, bár a test halotté. A gnosztikus irányzatú ker. csoportok a szenvedés elutasításával együtt állították, hogy ~ szép volt, az örökké tartó élet szimbóluma; az ortodoxok közül azonban nem is kevesen vallották ósz-i helyek alapján (Iz 53,2-3; Zsolt 22,7), hogy Krisztus „csúnya” volt. Második eljövetelét azonban már ők is dicsőségesnek vallották. - A Hozsanna 61. sz. éneke ~ról énekel (J. S. Bach-korál). **

Janvier, Pierre-Désiré: Istenben boldogult Dupont és a ~ tisztelete. Ném-re ford. Mary Hoffmann. M-ra ford. Russinszky Mária Cypriana. Kalocsa, 1924.