Magyar Katolikus Lexikon > K > Krisztina-legenda


Krisztina-legenda: a 3. században vértanúságot szenvedett szűz legendáját tartalmazó, 23 levél terjedelmű magyar nyelvű kódex. - Vsz. eredetileg az 1522: másolt →Horvát-kódexhez volt kötve, datálására és domonkos jellegére ebből szoktak következtetni. 1836: Jankovich Miklós gyűjteményéből vásárolta meg a Nemz. Múz., jelzete az OSZK-ban MNy. 15. - Kiadásai: ~. Kiad. Volf György. Bp., 1878. (Nyelvemléktár 7.) - ~. Kiad. Vekerdy Lilla. Uo., 1988. (Régi M. Kódexek 7.) M.E.

A bp.-VIII. ker. Vörösmarty M. főreálisk. értes. 1928-1929:5. (Horváth Cyrill: A ~ról) - ItK 1970:222. (Bánfi Florio: A ~ forrásszövege)