Magyar Katolikus Lexikon > K > Krisna-tudat Nemzetközi Társasága


Krisna-tudat Nemzetközi Társasága (ang. International Society of Krishna Consciousness, ISKCON): vallási közösség, a vaisnavizmus nyugati missziója. - A bengáliai születésű, brahman családból származó Abhay Charan De (1896-1977) alapította 1966: New Yorkban azzal a céllal, hogy meghonosítsa Krisna 'isten' tiszt-ét a Ny-i világban. Első követői főleg a társad. szokások és rend ellen lázadó hippik. 1969: már krisnás közösségek léteztek NBr-ban, No-ban. A Bhaktivedanta Swami Prabhupada szerz. néven ismert alapító 1970: ffiakból álló 12 tagú biz-ot (Governing Body Commission) hozott létre, mely kb. 30 tagúra (egy nővel) bővítve 2000: is a ~ legfelsőbb vez. testülete. A vezetőség évente legalább 1x ülésezik a ~ székhelyén, Mayapurban (Ny-Bengália), melyet 1972: kezdtek kiépíteni. - Tanításuk a védikus írásokon, kiváltképp a Bagavad-gitán alapszik. A legfőbb és személyes isten Krisna, akinek tiszt-e és imádása áll vallásuk középpontjában. Iránta való hódolatként naponta 1728x recitálják a Hare Krisna →mantrát, kezükben a rózsafüzérhez hasonló, 108 fagolyóból álló imalánccal. Vallják, hogy az ember igazi valója szellemi lelke. Hisznek a →reinkarnációban, a →karmában. Nem esznek húst; nem isznak kávét, teát, alkoholt, nem kábítószereznek, dohányoznak, kerülik a szerencsejátékokat; csak házasságban és kizárólag gyermeknemzés céljából élnek nemi életet. Vallási közösségeik magvát a szerz-ek alkotják. - Hazai közösségüket 20 tag alapította 1989: A Krsna-tudat [sic!] Magyarországi Közössége néven bpi székhellyel. A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége kb. 50 fővel 1989: lett bejegyzett vallásfelekezet. 1993 óta rendszeres kapcsolatot tartanak a m. kat. egyh. vezetőivel. 1999-ig valamennyi hazai ffi szerz-r. elöljárójánál bemutatkoztak. Mo-i híveik megtérésük előtt kb. 2/3 részben vallástalanok, 1/3 részben formálisan ker-ek voltak. - Bpen tp-uk van, 1989 óta ingyenkonyhát működtetnek. Szolnokon tp-ot, Debrecenben tp-ot és vegetariánus éttermet tartanak fönn. Somogyvámos határában (az ún. Krisna-völgyben) 150 ha ter-en 1993 óta állatokat tartanak, földet művelnek, háziiparral foglalkoznak, létrehozták az Indiai Kulturális Közp-ot, 1996 őszén kb. 1500 m² alapterületű tp-ot építettek. - 1999: a vallásukat gyakorló mo-i hívek száma 800-900 fő. T.J.P.

Lel-Tár. Új társad. szervezetek katalógusa. 2. Szerk. Bányai Gábor, Bercsi János. Bp., 1989: 84. (A Krsna-tudat Mo-i Közössége) - Tasi István: Kerség és Krisna-tudat. Uo., 1992. - Uő: Krisna-tudat Mo-on. Uo., 1994. - Hare Krisna, fehéren feketén. Vélemények és interjúk a Hare Krisna Mozg-ról. Szerk. Tóth-Soma László. Szeged, 1996. - Kamarás István: Krisnások Mo-on. Bp., 1998. - ... és akik mást hisznek? Hívek és egyházak egymásról. Szerk. Szabó Lajos, Tomka Miklós, Horváth Pál. Uo., 2000.