Magyar Katolikus Lexikon > K > Krasznabéltek


Krasznabéltek, v. Szatmár vm. (Beltiug, Ro.): plébánia a v. egri, majd szatmári egyhm. erdődi esp. ker-ében. - 1394: Beltuk. 1300: már létezett. Plébtp-át 1482: Drágffy Bertalan (1493-98: erdélyi vajda) építtette. Lakói 1545: ref-ok lettek. 1597: a pléb-t helyreállították, a tp-ot Szt László tiszt-ére sztelték, de 1634: újra ref. lett. - Károlyi Sándor gr., aki 1722: a falu ref. lakosait a szomszédos Dobra faluba telepítette, ~re sváb telepeseket hozatott, a pléb-t 1736: újraalapították. A tp. 1862. IX. 6: leégett. Fölépítették, 1913-14: →Foerk Ernő tervei szerint, a tornyot és a sztélyt megtartva kereszthajóval és új sztéllyel bőv. 1919: sztelték föl Szt László kir. tiszt-ére, mert meg akarták várni a fronton lévők hazatérését. Harangjait 1805: (900 kg), ill. 1789: öntötték. 1974: az org-t eladták a sepsiszentgyörgyi pléb-nak, Szebenben nagyobbat vásároltak. 1982: lett kész az új, emeletes lelkészi lakás. Anyakönyvei 1795-től. Kegyura 1880: a Károlyi gr. család. Anyanyelve 1880: m., ném.; 1940: m., ném., rum. - Filiái: Gyöngy (hívek száma 1998: 35), Ákos (30, a szentmise a ref. tp-ban van), Nagyszokond (50), Krasznasándorfalu (40). - Plébánosai: Koller Ignác SJ, 1737: Vitkó Márton, 1754: Schronauer Jakab, 1770: Pucher Mátyás, 1790: Dubinszki Mihály, 1805. Török János, 1806: Hirsch Ignác, 1816: Klimek Márton, 1818: Bánovits János, 1832: Lázár János, 1837: Sperlágh Antal, 1844: Buttykay Gáspár, 1850: Zanathy Ferenc, 1862: Szájbel János, 1895: Bohus János, 1928: Schwegler Alajos, 1932: Weisz József, 1950: Láng Lajos, 1951: Brunner István, 1957: Hentes Miklós, 1967: Tyukodi Mihály, 1976: Feigi György, 1989: Szinovátz György, 1997: Hársfalvi Ottó, 1998: Papp Zoltán, 1999: Grosshardt Ferenc, 2002: Ágoston Ferenc. - Lakói 1860: 1582 r.k., 268 g.k., 74 ref., 28 izr.; 1904: 1370 r.k., 415 g.k., 50 ref., 67 izr.; 1940: 2060 r.k., 468 g.k., 2 g.kel., 76 ref., 12 izr., össz. 2618; 1945. I: →malenkij robotra hurcoltak 229 főt (23-an meghaltak); 1992: 737 r.k., össz. 3683; 2000: 622 r.k. Hársfalvi Ottó-B.L.B.

Gerecze II:770. - Schem. Szat. 1901:48; 1904:173; 1931:37; 1998. - Szatmár vm. 1908:103. - Liturgikus naptár 2000:19. - Merli 2002:102. - Bura 2003:54.