Magyar Katolikus Lexikon > K > Kraffsszky


Kraffsszky József (Podbiel, Árva vm., 1857. márc. 14.-Verebély, Bars vm., 1917 u.): plébános.- A középisk-t Besztercebányán, Jászberényben, a teol-t Bécsben végezte. 1880. VIII. 16: esztergomi egyhm-s pappá szent. Dunaszentpálon, 1881: Hédervárt, majd Ürményben kp., ahol Hunyady Imre gr. családjánál nev. is; 1886: Komjáton kp., Óhajon 1895: adm., 1896: plnos, 1909: Verebélyen plnos, esp. - M: Nesciunt quid faciunt et sciunt quid faciunt, vagyis a Magyar Állam logikája, méltányossága, igazságszeretete és pártatlansága. A papi állás köztisztességének védelmére bemutatja. Érsekújvár, 1890. - A kisdedóvás és Fröbel nevelési rendszere. Bp., 1892. - A kisdedóvás akadályai hazánkban. Esztergom, 1893. (Klny. M. Sion) - Hol az igazság? Az óvodai társalgások ügyében felmerült vita megvilágosítására. Uo., 1895. - A világosság diadala. Válasz Zsongor Jánosnak „A sötétség győzelme” c. cikkére. Uo., 1909. - Teljes megvilágításban. Verebély, 1909. - Beszéd, melyet a barsmegyei munkapárt alakuló közgyűlésén mondott. Uo., 1910. - Beszéd 1912. III. 15. a Verebélyi Polg. Társaskörben. Uo., 1912. - Beszéd 1913. III. 15. uo. Uo., 1913. 88

Zelliger 1893:268. - Pallas XI:28. - Szinnyei VII:177. - Schem. Strig. 1917:345.