🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kozocsa
következő 🡲

Kozocsa Sándor (Dicsőszentmárton, Kis-Küküllő vm., 1904. szept. 25.-1991.): bibliográfus. - Erdélyben, majd szülei áttelepülése (1922) után Bpen tanult, a bpi egy. 1926: bölcs. dr-rá avatta. 1926-64: nyugdíjazásáig a M. Nemz. Múz. (OSZK) tisztviselője, 1931-48: a bibliogr. o. vez-je. 1929/30: kvtártud. ösztöndíjas No-ban. 1940-48: az MTA II. o. meghívott tagja. A bpi egy. „A bibliogr. elmélete és tört.” tárgykör mtanárává képesítette, ahol 1948-ig tanított. 1934: a M. Irodtört. Társ. választmányi, 1947: a SZIA III. o. tagja és utolsó o-titkára. 1948: megkapta az MTA Gyulai Pál-jutalmát, 1970: a Nógrád M. Tanács Madách-plakettjét. - M: Megyünk. Költői antol. (Írta többekkel). S.a.r. Genthon István. Bp., 1922. - A m. újromantikus dráma. Dri ért. Uo., 1926. - International Bibliographie of Historical Sciences 1926-1929. New York, 1930, 1932-33. - Az 1932. év irodtört. munkássága. Uo., 1933; majd évente uaz, utoljára: Az 1944. év... Uo., 1946. - Császár Elemér 40 é. irod. munkássága. Uo., 1934. - Hóman Bálint irod. munkássága. Uo., 1934. - Erdély irodtört-e. Kolozsvár, 1936. - Zilahy Károly esztétikája. Bp., 1936. - Juhász Gyula. Uo., 1937. (Klny. Irodt.) - A Zalán futásának első kidolgozása. Uo., 1937. - Angyal Dávid irod. munkássága. Uo., 1938. (Klny. A Bécsi Tört. Kutató Int. évkv-e) - Kölcsey Antónia naplója. Uo., 1938. - A Lúdas Matyi kiadások tört. Uo., 1938. - Bev. a bibliogr-ba. Uo., 1939. - M. könyvészet 1911-1920. 1-2. köt. Uo., 1939-42. - Kölcsey Ferenc. Írta Riedl Frigyes. S.a.r. (M. irod. ritkaságok 42.) - Erdély. Uo., 1940. - A hűség diadalmának első kidolgozása. Uo., 1940. - Kassai Vidor emlékezései. Uo., 1940. - Tolnai Vilmos irod. munkássága. Uo., 1940. (Bibliogr. füz. 1.) - Ádám. Reg. Írta Just Zsigmond. S.a.r. Uo., 1941. (Athenaeum olvasótábora) - Bánk bán. Írta Katona József. Bev. és jegyz. Uo., 1941. (M. Klasszikusok) - Jászai Mari levelei. Összeáll. Uo., 1943. - Pest a vh-ban. Írta Krúdy Gyula. Vál. Uo., 1943. - Kis m. irodtört. Uo., 1944. - Vajda János összes művei. S.a.r. Uo., 1944. - Az orosz irod. bibliogr-ja. Uo., 1947; Uaz 1947-1948. Uo., 1949. - A m. irod. bibliogr-ja. 1945-49. Uo., 1950; Uaz 1950. Uo., 1951; Uaz 1951-52. Uo., 1954; Uaz 1953. Uo., 1954; Uaz 1954. Uo., 1956; Uaz 1955. Uo., 1960; Uaz 1956-57. Uo., 1961; Uaz 1958. Uo., 1965; Uaz 1959. Uo., 1968; Uaz 1960. Uo., 1970. - Miczkiewicz en Hongrie. Uo., 1950. - A szovjet népek irod-ának (m.) bibliogr-ja. 1945-49. Radó Györggyel. Uo., 1950. - Uaz 1950. Uazzal. Uo., 1952; Uaz 1951. Uazzal. Uo., 1953; Uaz 1952. Uazzal. Uo., 1954; Uaz 1953. Uazzal. Uo., 1955; Uaz 1954. Uazzal. Uo., 1956; Uaz 1945-54. Uazzal. Uo., 1957. - Móricz Zsigmond irod. munkássága. Uo., 1952. - A szabadságért mindhalálig. M. katonalevelek. Uo., 1952. - A bolgár irod. bibliogr-ja. 1945-1955. Papp Sámuellel. Uo., 1955. - Miczkiewicz Mo-on. Uo., 1955. - Vajda János összes versei. S.a.r. Uo., 1955. - Írói arcképek. Írta Krúdy Gyula. Vál., utószó és jegyz. Uo., 1957. - Szindbád. Elb-ek. Írta Krúdy Gyula. Vál. és utószó. Uo., 1957. - Benyus. Elb-ek. Írta Móricz Zsigmond. S.a.r. D. Szemző Piroskával. Uo., 1957. (Kispajtások mesekv-e) - Bukfenc. Velszi herceg. Primadonna. Reg-ek. Írta Krúdy Gyula. S.a.r. és utószó. Uo., 1958. - Pest-Budai séták. Rajzok. Írta uő. Vál. utószó és jegyz. Uo., 1958. - Három király. Írta uő. S.a.r., utószó. Uo., 1958. - M. tájak. Rajzok. Írta uő. Vál., utószó és jegyz. Uo., 1959. - Móricz Zsigmond bibliogr. 1899-1908. Uo., 1959. - A finn irod. m. bibliogr-ja. Uo., 1961. - Kaffka Margit összes versei. Kiad. Uo., 1961. - Grimmsche Märchen in Ungarn. Marburg, 1963. - Vallomás. Írta Krúdy Gyula. Rajzok és kisreg-ek. Vál., szerk., utószó. Bp., 1963. - Casanova Mo-on. Uo., 1966. - Szindbád. Elb-ek. Írta Krúdy Gyula. Vál., utószó. Bukarest, 1969. - Baudelaire Mo-on. Bp., 1970. - Repertoire des études hongroises sur la litterature francaise 1919-1968. Uo., 1970. - A 100 é. Gulyás Pál. Uo., 1981. (Klny. Irodt. 1981/4.) - Szerk. 1927-től az ItK repertórium rovatát, 1940-48: a Bibliogr. füz-ek 10 füz-ét, az Irodtört. források (Bp., 1940) egyetlen köt-ét, 1941-48: Az irodtört. füzetei 25 füz-ét, 1941-48: az Irodtört. folyóir-ot, 1942: a Halhatatlan írók regéi (2 köt-ét). - Betűjelei: -a-r (1930: M. Világ); Ko-or (1937: Fáklya); K.S. (1927: M. Kv-szle, 1929: M. Világ). 88

Diárium 1935:78. - Gondolat 1937:133. - Literatura 1938:66. - Bírálat ~ mtanári habilitációja ügyében. Írta Papp Károly és Hankiss János. Debrecen, 1941. - Uaz. Írta Alszeghy Zsolt és Horváth János. Bp., 1943. - Pannonhalmi Szle 1943:223. - SZIA tagajánl. 1940:24; 1946:12. - M. Nemz. 1946. V. 22. - Szabad Szó 1949:162. - Gulyás 1956:585. - A Könyv 1962:8. - MIL III:690. - Ki kicsoda? 1972:300; 1975:321. - Kvtáros 1974:532. Arck. - M. Kv-szle 1974:372. - M. Műhely (Párizs) 1977.