🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kovrig
következő 🡲

Kovrig Anna M. Gizella, CSA (Pécs, Baranya vm., 1901. aug. 18.-Pécs, 1962. jan. 10.): apáca. - 1919: tanítónői okl-et szerzett. 1927. VIII. 15: Pécsett lépett a r-be. 1933: Bölcskén tett fog-at. r.k.

Kovrig Béla (Bp., 1900. ápr. 8.-Milwaukee, Wisconsin, USA, 1962. dec. 19.): közgazda. - A bpi tudegy. 1920: állam-, 1921: jogtud. dr-rá avatta, Berlinben és Párizsban képezte tovább magát, 1926: a Ferenc József Tudegy. a közgazd-pol. mtanárává képesítette. 1921: min-elnökségi fogalmazó, a nemzetiségi és kisebbségi oszt. beosztottja. 1927: a népjóléti és munkaügyi min. hivatalnoka, majd az OTI alig-ja, 1929: c. ig-ja, az igazg. főoszt. vez-je. 1932: min. titkár, 1935: a József Műegy. társadalompol. szakelőadója. 1939: a min-elnökségen a lélektani hadviseléssel foglalkozó oszt. vez-je. 1940-44: a kolozsvári Ferenc József Tudegy. Közgazd. Karán a társadalomtan és társadalompol. tanára. 1948: az USA-ban telepedett le. 1949-62: Milwaukee-ban a Marquette Egy. szociológia tanára. 1949: Rómában részt vett a Kat. Szle újraindításában. - Írásai a Kat. Szlében (1934:1. Szociálpol. és szociális reform; 1935:257. Katolicizmus és nemz. szocializmus; 1937:591. A proletariátus megszüntetése hazánkban). - M: A mai munkanélküliség problémája és orvoslása. Bp., 1924. - Az ipari békéről. Uo., 1925. - Az új Oroszo. (1917-1926). Uo., 1926. - Társadalompol. feladataink. 1. köt. Szerk. Balogh Andorral. Uo., 1927. - Öregségi s rokkantsági biztosítás. Frisch Ferenccel. Uo., 1928. - A magánalkalmazottak nyugdíjbiztosítása és a vállalati nyugdíjintézmények újjászervezése. Uo., 1929. - Az antiszociális áradattal szemben. Uo., 1930. - A m. szociálpol. igaza a liberális és szoc. eszmerendszerek küzdelmében. Uo., 1932. - Fasizmus - hitlerizmus új államfelfogások, társad. szemlélet és pol. Uo., 1934. - Szociálpol. Uo., 1936. - Hogy életünk emberibb legyen. Uo., 1940. (Nemz. kvtár 28/29.) - Korfordulón. Uo., 1940. - Társad. és társadalompol. Kolozsvár, 1942. - A katolicizmus és a m. társad. reformja. Bp., 1942. (Actio Catholica 91.) - Magyar társadalompol. 1920-1945. 1-2. köt. New York, 1954. (ang-ul Hungarian Social Policies. Uo., 1954) - From Disorded to World Order. Milwaukee, 1956. - National Communism in Hungary. Uo., 1958. - The Way for an Idea. Uo., 1958. - Bpen 1927-39?: a Munkaügyi Szemle, a Társadalompolitika. 1934-39?: a Kat. Szemle társszerk-je, Kolozsvárott 1944. III-VI: az Új Erdély fel. szerk-je. Bo.Gy.-88

Ker. m. közél. alm. I:557. - Monoki 1944:369. - MÉL III:437. - Borbándi 1992:206. - Gulyás XVI:419. - Nagy 2000:566.

Kovrig Bence, Bennet (Bp., 1940. szept. 8.-) történész, politológus. - 1948: szüleivel Amerikába került. 1960-67: a torontói, majd a londoni egy-en tanult. Bölcselettud-ból drált. 1968: a torontói egy. tanára, 1979: tanszékvez. 1987-88: Münchenben a Szabad Európa Rádió kutatóoszt. vez-je. - 1985-86: az Amerikai Magyar Történettud. Társ. eln., 1985-től a →Kanadai Magyar Kutatóintézet ig-ja. - M: The Hungarian People's Republic. Baltimore, 1970. - The Myth of Liberation. East-Central Europe in U.S. Diplomacy and Politics since 1941. Baltimore-London, 1973. - Meditation by Obfuscation. The Resolution of the Marseille Crises. Birmingham, 1976. - Communism in Hungary. Stanford, 1979. - Of Walls and Bridges. The United States and Eastern Europe. Hn., 1991. Bo.Gy.

Borbándi 1992:207. - Nagy 2000:567.