Magyar Katolikus Lexikon > K > Kovacsóczy


Kovacsóczy Farkas, körtvélyfai (1540 k.-Szamosújvár, 1594. szept. 11.): erdélyi kancellár. - Családja Szlavóniából vándorolt Erdélybe. Fro-ban és 1562-71: a páduai egy-en irod-at, fil-t, asztronómiát és orvostud-t tanult. Ifj. Báthory István, a fejed. unokaöccse 1573: ~ vezetésével végezte páduai egy. tanulm-ait. 1575. V. 28: orvosdr-rá avatták. Báthori István fejed. és lengy. kir. maga mellé vette. Lengyo-ban 1578-ig az erdélyi ügyek titkára. 1578 nyarán Báthori Kristóf kancellárja, annak halála, 1581. V. 27. után a 12-es tanács, 1583: a triumvirátus tagja és Báthori Zsigmond kancellárja. 1594: a németellenes párthoz csatlakozott, a fejed. elfogatta és a szamosújvári börtönben megölette. - M: De laudibus Stephani Batorei de Somlio. Velence, 1571. (Szemelvényes m. ford.: Erdély öröksége II:1.) - De administratione Transylvaniae Dialogus. Kolozsvár, 1584. - Ad Ordines Equitum in electione novi regis. Krakkó, 1587. T.M.

Szinnyei VI:1409. - Akad. Értes. 1890:684. (Szádeczky Lajos: ~, a Báthoryak kancellárja) - Szádeczky Lajos: ~. Bp., 1891. (M. Tört. Életr. 17.) - Veress 1941:671. - ItK 1970:577. (Köpeczi Béla: A m. pol. irod. kezdeteihez. ~ Dialógusáról.)

Kovacsóczy István (Hatvan, Heves és Külső-Szolnok vm., 1818. dec. 25.-Eger, 1888. jún. 26.): kanonok. - Atyja Grassalkovich Antal hg. uradalmi gazdatisztje. Budán, Gyöngyösön és Egerben tanult. 1842: egri egyhm-s pappá szent., Nyíregyházán, Nagykállóban kp., majd 3 é. az egri papnev. int. tanulm. felügy-je. 1849: Tiszapüspöki plnosa, 1869: egri főszegyh. knk. 1872: Szt Lászlóról nev. sümegi prép. Jövedelmét javarészt jótékonyságra költötte; ~ alapította a szajoli pléb-t, melyre 1885: kb. 31 ezer Ft-ot költött; a görgényszentimrei kpnát családja származási helyén helyreállította, az irod. pártolójaként évről évre több pályadíjat tűzött ki a papnöv-ek irod. isk-jában és a főgimn. önképzőkörében. 120 szegénynek állandó havi segélyt adott; az angolkisassz-ok egri int-ében alapítványt tett egy leányka nevelésére. - Cikkei: Religió (1847: Kivonatok Stolberg Zsófia grnőnek, gr. Stollberg Leopold nejének egy svájczi paphoz intézett leveléből; és többnyire névtelenül), Adatok az egri egyhm. tört-éhez (I. 2. füz. Tisza-szajol) - M: Tiszapüspöki és fiókhelyei. Helyrajzi, tört. és egyh. tekintetben. Eger, 1870. 88

Koncz 1892:139. - Szinnyei VI:1411.

Kovacsóczy Mihály, Kovasóczy (Cífer, Pozsony vm., 1647.-Nagyszombat, 1711. okt. 14.): választott püspök. - 1672: a Pázmáneum növ-e lett. 1683. IV. 25: Verebély, 1687: Lédec plnosa. 1689. II. 18: esztergomi knk., Szentbenedeken a kápt. pref-a. 1693. X. 4: szentgyörgymezei prép. 1703. IV. 22: vegliai vál. pp. - Utóda a vegliai c-en: 1713: Mérey Mihály. 88

Némethy 1894:706. - Kollányi 1900:307.