Magyar Katolikus Lexikon > K > Kostialik


Kostialik János, SJ (Bobró, Árva vm., 1853. dec. 7.-Kalocsa, 1927. ápr. 3.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot Kalocsán végezte, 1870. III. 18: lépett a JT-ba. Pozsonyban s az innsbrucki egy-en tanult, 1876: lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett. 1877-80, 1884 és 1886-1923(is): a kalocsai gimn. tanára, 1907-09: pref-a. - M: Az utóidejű határozó mondatok szerkezete a klasszikus latinságban. Kalocsa, 1899. (Klny. kalocsai gimn. értes.) - Német szórend. Uo., 1902. - Versus memoriales. I. De generibus. II. De verborum praeteritis. Írta Alvarez Imm SJ. Magyarázatokkal kiadta. Uo., 1902. 88

Szinnyei VI:1141. - Tóth 1910:115. - Barthos-Csetri 1922/23:122. - JTÉ 1940:331.