Magyar Katolikus Lexikon > K > Kossuth-rádió


Kossuth-rádió: 1. Moszkva, 1941. szept.-1945. ápr. 3.: a SZU-ban élő magyar kommunista emigráció rádiója. A szovjet kormány és a Komintern támogatásával 1941. IX. végén kezdett sugározni Moszkvából, 1941. X-1943. III: Ufából, a ném. visszavonulás után ismét Moszkvából. A szovjet propagandát sugározta, az osztályharc szellemében és szóhasználatával, az „antifasiszta nemzeti egységet”, a „függetlenségi front” megteremtését, az ellenállást, majd a fegyveres partizánharcot szorgalmazta. Megkísérelte hazugságnak beállítani mindazt, amit ellenfeleik a szovjet rémuralomról terjesztettek. - Szerk. tagjainak többsége 1919-es veterán: Gerő (Singer) Ernő, Niederländer [1945: Roman] Walter, Rákosi (Rosenfeld) Mátyás, Révai (Lederer) József, utóbb Gábor (Greiner) Andor, Friss (Frisch) István. 1942-: oszt. vez. Münnich Ferenc, Nagy Imre, Nógrádi (Kellermann) Sándor, Szántó (Schreiber) Zoltán, Vas (Weinberger) Zoltán, 1944: Farkas (Lőwy) Mihály (Herman). - 1942. III. 7-8: a m. munkásságot III. 15-i tüntetésre, XII: a kenyérfejadagok XI. 25-i csökkentése miatt sztrájkra, XII. 28: a dolgozókat a Nemz. Függetlenségi Front helyi sejtjeinek megalakítására biztatta. - 1943. I. 17: beszámolt a front voronyezsi összeomlásáról, II. 2: a veszteségekről. - 1944. III. 20: Mo. népét a ném. megszállók elleni harcra szólította föl, V. 6: ismertette a Károlyi Mihály vez. londoni M. Tanács programját, VIII. 9: és X. 7: a nyilas államcsínyre figyelmeztetett, X. 16: fegyveres ellenállásra biztatott. 1945. IV. 3: beszüntette adásait; munkatársai többsége 1944. X-től a szovjet által elfoglalt ter-en a komm. pártot szervezte. - 2. Bp., 1949. febr.-: a →Magyar Rádió I. adója. 88

Munkásmozgalomtört. lex. Bp., 1972:280. - Negyedszázados harc. Uo., 1975:674. - Kubinyi I:300.