Magyar Katolikus Lexikon > K > Kossa


Kossa   →Kasza

Kossa István (Balatonlelle, Somogy vm., 1904. márc. 31.-Bp., 1965. ápr. 9.): miniszter, az →Állami Egyházügyi Hivatal elnöke. - Iskoláit Keszthelyen végezte. 1923: belépett a M. Szocdem. Pártba, részt vett a szakszervezeti ellenzéki mozg-ban. 1933: a Villamosalkalmazottak Szöv-ének főtitkára, ez évben letartóztatták. 1940 k. a Közlekedési Dolgozók Szakszervezetének főtitkára. 1942: büntetőszázaddal a frontra vitték, hadifogságba került, ahol elvégezte az antifasiszta isk-t. 1944. XI: visszatért Mo-ra, XII. elején a debreceni M. Komm. Párt Közp. Vezetősége (MKP KV) egyik küldötteként lépett kapcsolatba a bpi illegális közp-tal. 1945. I. 9-1951. III. 1: az MKP, ill. a M. Dolgozók Pártja KV-nek és Pol. Biz-ának tagja, 1951. III. 2-1956. X. 30: az MDP KV póttagja. 1945. XI. 29-1947. VII. 25: a nemzgyűl. aleln., 1945. XII. 2-1948. X. 20: a Szakszervezeti Tanács főtitkára. 1948. VIII. 5: iparügyi min., 1949. VI. 11-1950. II. 15: pénzügymin., 1949-50: a Népgazd. Tanács tagja. 1950. XII. 16: a kohó- és gépipari min. első h-e. 1951. V. 8: az ÁEH eln. 1952. I. 5: kohó- és gépipari min. 1952. XII. 6: ált. gépipari min. 1953. VII: a Munkaerő-tartalékok Hiv-ának elnöke. 1954. XII. 30: az Orsz. Tervhiv. elnökének első h-e. 1956. X. 26-X. 31: pénzügymin. 1956. XI. 4-1957. V. 9: a m. forr. munkás-paraszt kormány tagja, megbízva 1956. XI. 12-1957. V. 9: a pénzügyek vezetésével. 1957. V. 9-1963. XII. 7: közlekedés- és postaügyi min. 1957. VI. 29-től haláláig az MSZMP KB tagja. - Fm: Az értelmiség és a szakszervezetek. Bp., 1947. - Dunától a Donig. Uo., 1948. - Nehéz ébredés. Reg. Uo., 1957. - Vissza a Dunához. Uo., 1965. 88

MÉL I:976. - Munkásmozg. tört. lex. 1972:280. - Bölöny 1987:321.