Magyar Katolikus Lexikon > K > Korach


Korach (héb. 'kopasz'): ószövetségi személynév. - 1. Ézsau v. Elifász (Ter 36,5.14.18; 1Krón 1,35) fia, az egyik edomita nemzetség ősatyja és feje (Ter 36,18). 1Krón 2,43: a nemzetség Hebron ágán Júda törzséhez tartozónak látszik. - 2. Lévi fiának, Kehátnak leszármazottja (Kiv 6,21; 1Krón 6,7.22), aki híveivel együtt fellázadt Mózes (Áron) ellen (Szám 16; Sir 45,18). - 3. ~ fiai a Zsolt 42; 44-49; 84; 87 élén zsoltárok szerzőiként szerepelnek. Kiv 6,24; Szám 26,58: a korachiták családjai, a korachiták nemzetsége; 1Krón 9,31: a leviták közül Mattitjának, a korachita Sallum elsőszülöttének kellett a serpenyőben készítendő süteményekről gondoskodnia; 1Krón 9,19; 26,1; 26,19: a korachiták, ~ fiai kapuőrök; 2Krón 20,19: a ~ fiai közül való leviták tp. énekesek Jehosafát kir. idejében; ezeken a helyeken ugyanaz a levita család szerepel más-más néven. Az összefüggés a 2. és 3. pontban említett korachiták közt vsz.; a Szám 16 talán a korachita leviták alárendelt szerepére akart magyarázatot adni. Hogy az 1. alatt tárgyalt edomita-zsidó nemzetség kapcsolatba hozható-e a levita nemzetséggel, az teljesen bizonytalan. **

BL:1029.